Zoek op

belastbaar inkomen

algemeen overheid: Heffingsgrondslag van de inkomstenbelasting, dat is het inkomen waarop het tarief wordt toegepast nadat ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=belastbaar inkomen

belastbaar inkomen

fiscaal recht: het inkomen dat uit dienstbetrekking of onderneming is verworven en waarop de fiscus belasting heft. Op het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=belastbaar inkomen

belastbaar inkomen

fiscaal recht: inkomen dat uit dienstbetrekking of onderneming is verworven en waarover de fiscus belasting heft. Op het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/belastbaar inkomen

Belastbaar inkomen

Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Belastbaar inkomen

Voor de vaststelling van het belastbaar inkomen spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering gebracht worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Belastbaar inkomen

Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld via het boxenstelsel en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen (zoals auto van de zaak en eigenwoningforfait) en aftrekposten (zoals betaalde hypotheekrente en betaalde alimentatie).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Belastbaar inkomen

Voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

belastbaar inkomen

Totaal van de netto-inkomsten (beroepsinkomsten, inkomsten uit vastgoed, .) verminderd met de aftrekbare uitgaven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10417

Belastbaar inkomen

Artikel 2 van de Wet op de Inkomstenbelasting zegt dat de inkomstenbelasting wordt geheven naar het belastbaar inkomen. Verschillende inkomenssoorten worden verschillend belast. Hiervoor zijn de zogenaamde Drie boxenhttp://financieel.infonu.nl/belasting-9522-belastingen-soorten-belasting.html
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/9522-belastingen-soorten-belasting.ht

Belastbaar inkomen

Voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering wor...
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Belastbaar inkomen

Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld via het boxenstelsel en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen (zoals auto van de zaak en eigenwoningforfait) en aftrekposten (zoals betaalde hypotheekrente en betaalde alimentatie).
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Belastbaar_inkomen

Belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen is bedrag waarover iemand belasting moet betalen minus de aftrekposten.
Gevonden op https://www.finler.nl/belastbaar-inkomen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.