Zoek op

rudimentair

afgeleid van het zelfstandig naamwoord rudiment, waarmee eerste beginselen van (juridische) kennis worden aangeduid. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rudimentair

rudimentair

rudimentair bijv.naamw.Uitspraak:   [rydimɛn'tɛ:r] 1) wat zich niet meer verder ontwikkelt Voorbeeld:   `rudimentaire lichaamsdelen: de blindedarm, de tepels van de man enz.` 2) wat betrekking heeft op de grondslagen of eerste beginselen van iets
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rudimentair

RUDIMENTAIR

1) Grofweg 2) In beginsel aanwezig 3) Niet meer tot ontwikkeling komend 4) Niet tot ontwikkeling gekomen 5) Onontwikkeld 6) Onvolkomen ontwikkeld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RUDIMENTAIR/1

rudimentair

niet meer tot ontwikkeling komend, onontwikkeld (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Rudimentair

Het begrip rudimentair betekent algemeen gezien dat iets niet langer tot ontwikkeling komt, of weinig tot ontwikkeling is gekomen. Het begrip wordt gebruikt in bijvoorbeeld de biologische morfologie, de medische wetenschap en de taalwetenschap. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudimentair

Rudimentair

[anatomie] - Een orgaan wordt rudimentair genoemd wanneer het in aanleg aanwezig is maar niet tot ontwikkeling is gekomen, en kennelijk geen functie (meer) heeft. Een orgaan wordt rudimentair genoemd als het in een eerdere fase van de fylogenie van een organisme (dus bij de voorouders) wel tot volledige ontwikkeling kwam en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudimentair_(anatomie)

rudimentair

ruw, onontwikkeld
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Rudimentair

In ontwikkeling achtergebleven, b.v. lichaamsdelen die nog wel aanwezig zijn maar hun oorspronkelijke functie verloren hebben..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

rudimentair

zwak ontwikkeld.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

rudimentair

niet of nauwelijks ontwikkeld
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276

rudimentair

in beginsel aanwezig, de eerste beginselen omvattend - Woordfeit: Het Franse woord rudimentaire is afgeleid van rudiment `eerste beginsel`. Dat is terug te voeren op het Latijnse rudimentum `eerste begin`, dat bestaat uit rudis `ruw, onbewerkt` en het achtervoegsel -mentum. In de biologie is een rudiment ee...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/rudimentair.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.