Zoek op

civiele procedure

burgerlijk procesrecht: In een ~ wordt een privaatrechtelijk geschil tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/civiele procedure

Civiele procedure

Een gerechtelijke procedure tussen burgers onderling.
De klager en de gedaagde moeten zich (behalve bij een kantongerechtsprocedure - zaken met een belang kleiner dan € 10.000 (2003)) laten bijstaan door een procureur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251
Geen exacte overeenkomst gevonden.