Zoek op

claim

de claim zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [klem] Verbuigingen:   claim|s (meerv.) wat je van iemand opeist Voorbeelden:   `een claim van 500 euro indienen`, `schadeclaim` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'claim' komt voor in de W...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/claim

claim

financiële zaken - Engels: lett: eis, een recht dat iets opgeeist wordt. In de economie o.a.: 1. Bij verzekeringen wordt de verzekeraar aangesproken o…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcocer.html#1572

claim

Fr: demande [aansprakelijkheidsrecht] Engels: eis of vordering in of buiten rechte gesteld Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBebor.html#2809

claim

Fr: demande [vennootschapsrecht] Engels: voorkeursrecht van koop van bestaande aandeelhouders als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft. Deze ~ vert…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBebor.html#2810

Claim

Preferent kooprecht voor de bestaande aandeelhouders bij de emissie van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties door een onderneming.
De claim vertegenwoordigt zelf een op de beurs verhandelbare waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Claim

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft, dan zal dat vaak tegen een iets lagere emissiekoers gebeuren dan de beurskoers van dat moment. De onderneming zal dan vaak de bestaande aandeelhouders een voorrangssrecht toekennen bij het toewijzen van de nieuwe aandelen. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/claim.htm

Claim

Assurantiebegrip:
Dit is het indienen van een `verlies` gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Claim

Verhandelbaar voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Claim

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): aanspraak, eisch. Recht van voorkeur bij nieuw uit te geven leeningen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Claim

Uit `De lagere vaktalen: Diamantbewerking` 1914 recht op een zeker gedeelte grond, waar diamant gevonden wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Claim

Eis, vordering. ~ Zie ook: Aanspraak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Claim

Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Claim

Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Claim

Het recht van aandeelhouders om nieuwe aandelen te kopen bij nieuwe uitgifte van aandelen door een onderneming waar zij al aandelen hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

claim

wat je beslist wilt dat er gebeurt vb: mijn claim is dat je die schutting weghaalt Synoniem: voorwaarde
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=claim

Claim

Een claim betreft de aanvraag van een vergoeding. U kunt bijvoorbeeld een claim indienen wanneer u bestolen bent. Als u een reisverzekering heeft, bent u namelijk veelal verzekerd voor diefstal. Wanneer uw bagage dan wordt gestolen, kunt u een claim indienen bij uw verzekeraar en deze zal een bedrag uitkeren dat door de verzekering gedekt wordt.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

claim

[Nederlands] aanspraak op financiële vergoedingen
Gevonden op https://quizlet.com/33545860/nederlands-flash-cards/

Claim

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft krijgen de bestaande aandeelhouders meestal een voorkeursrecht van koop. Deze claim vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/claim

Claim

Onder een claim wordt in de beleggingswereld een verhandelbaar recht verstaan dat een voorkeurspositie geeft bij een emissie van nieuwe aandelen. Een claim wordt bij een emissie van nieuwe aandelen vaak aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_c.asp

Claim

[film] - Claim is een Nederlandse film van Martin Lagestee uit 2002, gebaseerd op het gelijknamige boek van Charles den Tex. Het script is geschreven door Dick Maas en Gerard Soeteman. De hoofdrollen worden gespeeld door Billy Zane en Louise Lombard. De muziek van de film is gecomponeerd door Jurre Haanstra. Het verhaal gaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Claim_(film)

Claim

Met een claim heeft de bestaande aandeelhouder een voorkeursrecht van koop bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. Een claim heeft ook een beurswaarde die verhandeld kan worden.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Claim

claim

aanspraak, vordering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/claim

claim

vordering
Jaar van herkomst: 1886 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Claim

Een claim is het doen van een verzoek aan de verzekeraar om schadevergoeding uit te keren. De verzekeraar vergoedt alleen de schade als de schadeoorzaak volgens de polisvoorwaarden is verzekerd. Voorbeeld van een claim Je hebt schade opgelopen aan je auto door een ongeluk. In de polisvoorwaarden van je autoverzekering staat dat schade, veroorzaakt ...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/claim

CLAIM

1) Aandeel 2) Aanspraak 3) Aanspraak op iets 4) Afgepaald stuk grond 5) Bewering 6) Bewijs van voorkeursrecht 7) Dividendbewijs 8) Eis 9) Eis tot schadevergoeding 10) Ontginningsstelsel 11) Ontginningsvergunning 12) Optie 13) Recht 14) Vergunning 15) Voorkeursrecht 16) Voorrangsrecht 17) Vordering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CLAIM/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.