Zoek op

vordering

gerechtelijk recht: vordering of claim die de eisende partij bij de rechtbank indient en waarvoor een rechtszaak ingeleid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vordering

vordering

verbintenissenrecht: persoonlijk recht op bijv. het saldo op de bankrekening. De ~ is een vermogensrecht en kan daarom worden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vordering

vordering

burgerlijk procesrecht: vordering in het oorspronkelijk proces; vordering of claim die bij de rechtsingang is ingediend. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vordering

vordering

rechtswetenschap: hetgeen een persoon van een ander te eisen heeft; schuld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vordering

vordering

Ook: vorderingsrecht. Een recht van een partij op het verrichten van een prestatie door een andere partij. Bijvoorbeeld dat de ander een geldbedrag moet betalen. Men heeft een vordering op iemand, waarop men de ander kan aanspreken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vordering

vordering

de vordering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['vɔrdərɪŋ] Verbuigingen:   vordering|en (meerv.) 1) het vooruitgaan of vorderen (1) Voorbeeld:   `vorderingen maken`Synoniem:   voortgang 2) het eisen (van geld, goederen, een stra...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vordering

Vordering

Een vordering is, in gemakkelijke termen, het (op)eisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets. Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vordering

Vordering

Het woord vordering wordt doorgaans gebruikt als aanduiding voor het recht om de teruggave van een bedrag te eisen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Vordering

Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: het beschikbaar stellen van (on)roerende zaken en rechten op grond van een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefent. ~ Zie ook: Inbeslagneming, Molest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Vordering

Een vordering is een te innen schuld. Het is datgene waartoe in een dagvaardingsprocedure de eiser de gedaagde veroordeeld wenst te zien en de gronden waarop dit rust.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vordering

vordering

het beter worden vb: er is echt sprake van vooruitgang bij het rekenen van Thimo Synoniem: vooruitgang
geld dat ergens voor betaald moet worden vb: we hebben nog een vordering van 1000 euro op dat bedrijf Synoniem: eis
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vordering

Vordering

Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: het beschikbaar stellen van (on)roerende zaken en rechten op grond van een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefent. Zie ook `Inbeslagneming`, `Molest`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.