Zoek op

communicatie

rechtswetenschap: gesprekken en correspondentie. Bijv. de ~ tussen de procespartijen verloopt stroef. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=communicatie

communicatie

mededeling
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

communicatie

•het uitwisselen van informatie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/communicatie

Communicatie

Een Interactie tussen twee of meer leden van een Systeem waarbij Bewust naar Integratie wordt gezocht. Dit is de tertiaire definitie. In secundaire context noemt men communicatie alles wat informatieoverdracht in twee richtingen betreft, dus zonder de vereiste om te integreren, zoals bv. Discussie. Vb. zelfs het proberen verkopen van een stofzuige...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Communicatie

Communicatie

Let op: Spelling van 1914 naam der landwegen in de districten in Suriname.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Communicatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), mededeeling, kennisgeving.
*...NICATIEF, [bijvoegelijk naamwoord] mededeelzaam, praatachtig.
*...NICEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik communiceerde, heb gecommuniceerd), mededeelen.
*...NIE, v. gemeenschappelijk bezit; - leven; heilig avondmaal; [bij de roomsch-katho...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

communicatie

literaire communicatie vindt plaats binnen het eenvoudige communicatiemodel:
zender ==> boodschap ==> kanaal ==> ontvanger
Daarnaast horen ook alle werkexterne invloeden en factoren erbij, zoals beschreven in de polysysteemtheorie alsook de eigenaardigheden van literaire communicatie, zoals eenrichtingsverkeer in de communicatie, multi-inter...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Communicatie

Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Communicatie

Abstract: Verbale of non-verbale interactie.
Tekst: In communicatie onderscheiden we vier psychologische aspecten: het expressieve (de manier waarop de boodschap wordt overgebracht), het zakelijke (de feitelijke informatie), het relationele (de relatie tussen de zender en de ontvanger)en het apellerende (het doel van de spreker).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

communicatie

Transmissie van informatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Communicatie

Het overbrengen van ideeën en informatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Communicatie

uitwisseling van informatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Communicatie

Bij dieren (dus ook mensen) die in een groep leven is het van levensbelang dat ze met elkaar kunnen communiceren. Door communicatie kunnen ze elkaar waarschuwen voor gevaar. Ook kunnen ze gezamenlijk voedsel bemachtigen.
Bij dieren (dus ook mensen) die in een groep leven is het van levensbelang dat ze met elkaar kunnen communiceren. Door communi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

communicatie

uitwisselen van informatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

communicatie

uitwisseling van gedachten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

communicatie

De overdracht van informatie tussen personen en organisaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Communicatie

Dit is overdracht van informatie, informatie zelf is onstoffelijk maar vaak zijn de boodschappers wel stoffelijk (hormonen bijv.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

communicatie

Def.: het uitwisselen van informatie op welke manier dan ook
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

communicatie

Een woordenboek geeft het volgende antwoord op de vraag wat communicatie is: ‘Uitwisseling van informatie en alle processen van overdracht van nieuws of informatie.’ Met communicatie wordt de omgang van mensen met elkaar bedoeld. Het begrip is afgeleid van het Latijnse woord communis (gemeenschappelijk). Met feedback (terugkoppeling, te...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/communicatie

communicatie

het overbrengen van informatie vb: televisie is een medium voor communicatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=communicatie

Communicatie

Communicatie is een kenmerk van leven. Stenen communiceren niet met elkaar, organismen doen niet anders. Ze moeten elkaar vinden of juist vermijden. Dat kan binnen de soort zijn (intraspecifiek), bijvoorbeeld voor de voortplanting. Het kan ook tussen verschillende soorten zijn (interspecifiek), bijvoorbeeld bij symbiose of bij vluchtgedrag. Hoe ver...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001059.html

Communicatie

een ongehinderde verbinding tussen mensen ten behoeve van het overdragen van meningen, gedachten, ideeën, gevoelens.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Communicatie

Een actief proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen twee of meer partijen of personen, ongeacht de manier waarop dat gerealiseerd wordt.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~ijanmaat/OC/begrip.htm

communicatie

[Management-en-organisatie] alle activiteiten waardoor informatie wordt overgebracht naar andere mensen. Het gaat daarbij om de uitwisseling van gegevens, feiten, gedachten en gevoelens.
Gevonden op https://quizlet.com/115578263/9structurering-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.