Zoek op

consumentenbescherming

consumentengedrag: geheel aan rechtsregels dat bescherming van consumenten (kopers die als natuurlijke personen niet handelen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=consumentenbescherming

consumentenbescherming

consumentenrecht: geheel van rechtsregels dat bescherming van consumenten (kopers die als natuurlijke personen niet handelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consumentenbescherming

Consumentenbescherming

Het geheel van regelgeving dat als oogmerk heeft de belangen van consumenten veilig te stellen. De achterliggende gedachte is dat de consument in het economisch verkeer een zwakkere positie inneemt dan zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Consumentenbescherming

(2) Hier: wettelijke bescherming van de consument tegen gevaarlijke producten en misleidende reclame. Een voorbeeld van wettelijke bescherming is de verplichte productinformatie op de verpakking. De bescherming tegen misleidende reclame komt grotendeels tot stand door zelfregulering of is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek: zelfregulering: een gr...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Consumentenbescherming

(1) De bescherming van de consument via wettelijke bepalingen bijvoorbeeld verplichte productinformatie op verpakking, via zelfregulering van de bedrijfstak bijvoorbeeld eisen aan openbaar aanprijzen van geneesmiddelen of via consumentenorganisaties. (Engels: consumer protection). De achterliggende gedachte is dat de consument in het economisch ver...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.