Zoek op

Fanal

Fanal, Organ der Anarchistischen Vereinigung, was een Duits anarchistisch maandblad, dat verscheen tussen 1926 en 1932. Het tijdschrift beschouwde zich als orgaan van de in 1924 opgerichte Anarchistische Vereniging, die ontstond als een afsplitsing van de Federatie van communistische anarchisten van Duitsland (Föderation kommunistischer Anarchist...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fanal

Fanal

Let op: Spelling van 1858 Fr., groote scheepslantaren; seinvuur op het kommandantschip; ook vuurbaak, seinvuur, vuurtoren, op de kusten of aan den ingang der havens
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.