Zoek op

ironie

de ironie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [iroˈni] keer dat je spottend het tegendeel zegt van wat je meent ironie van het lot  (toeval dat iets juist niet zo gebeurt als je hoopte) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ironie' komt voor in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ironie

IRONIE

1) Aanfluiting 2) Bedekte spot 3) Bespotting 4) Fijne spot 5) Goedaardige spot 6) Honende scherts 7) Hoon 8) Lichte spot 9) Milde spot 10) Sarcasme 11) Schamperheid 12) Smaad 13) Smalende bejegening 14) Spot 15) Spottende afkeuring 16) Spotternij 17) Stijlfiguur 18) Uiting van leedvermaak 19) Zelfspot
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IRONIE/1

Ironie

De fijne spot waarbij men schijnbaar ernstig het tegenovergestelde zegt van wat wordt bedoeld Vergelijk sarcasme Afgeleid van het Griekse eirôneia (geveinsde onwetendheid)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Ironie

Ironie (uit het Grieks: εἰρωνεία (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) is een stijlfiguur waarbij dat wat klaarblijkelijk gezegd wordt, afwijkt van dat wat bedoeld wordt. Zodoende is ironie veelal alleen herkenbaar voor de geoefende of ingewijde verstaander. Om het verschil tussen het gezegde en het bedoelde uit te drukken, kan de ironie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironie

ironie

•vorm van spot waarbij men het tegendeel zegt van wat men bedoelen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ironie

Ironie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. spotternij, bedekte scherts, scherpe spot.
*...NISCH, [bijvoegelijk naamwoord]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

ironie

lichte spot
Jaar van herkomst: 1650 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ironie

Let op: Spelling van 1858 spotrede, bedekte scherts, wanneer men, onder den schijn van iemand te prijzen, hem werkelijk beschimpt en hoont. Zie Sarcasmus, Ironisch, spottend, fijn schertsend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ironie

bepaalde stijlfiguur met de bedoeling op milde wijze te spotten. Vaak bedoelt de spreker of schrijver het tegenovergestelde van wat hij zegt of schrijft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Ironie

milde (zelf)spot
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

ironie

fijne spot (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ironie

ironie

het zó zeggen dat men het niet serieus opvat vb: je hoorde aan de ironie in zijn stem dat hij het niet meende
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ironie

Ironie

Het uiten van gedachten, meningen, het doen van mededelingen en dergelijke op zo'n manier dat duidelijk is dat het niet serieus moet worden genomen. Vaak wordt het tegendeel naar voren gebracht van hetgeen men eigenlijk bedoelt. Spottend of schamper wordt datgene geprezen wat men in wezen afkeurt. Voorbeelden: * De internationale rechtsorde is bij ...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/64_Ironie.html

Ironie

uitdrukking van iets wat tegenovergesteld is aan wat bedoeld is.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Ironie

[Nederlands] Goedmoedige spot, bespotten door het tegenovergestelde te zeggen
Gevonden op https://quizlet.com/103341233/nederlands-flash-cards/

ironie

vorm van humor. Milde spot, waarbij het vaak het tegenovergestelde gezegd wordt van wat eigenlijk wordt bedoeld. “Wat ben je vroeg vandaag!” tegen iemand die anderhalf uur te laat komt.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.