Zoek op

herverzekering

verzekeringsrecht: transactie waarmee een verzekeringsmaatschappij haar risico`s uit afgesloten polissen verkleint door het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/herverzekering

HERVERZEKERING

1) Reassurantie 2) Tegenverzekering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HERVERZEKERING/1

Herverzekering

Een verzekeringnemer sluit een verzekering om schade af te kunnen wentelen op een verzekeraar. Hierdoor ontstaat voor de verzekeraar een risico: het risico dat de verzekeraar moet uitkeren bij een schade. (Een deel van) dit risico kan de verzekeraar zelf ook weer verzekeren. Er is dan sprake van herverzekering. == Doel van herverzekeren == Door zi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Herverzekering

Herverzekering

Pensioenfondsen kunnen bepaalde risico`s of verplichtingen die zij verzekeren, geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen heeft het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Herverzekering

Risico-overdracht tussen cedent en herverzekeraar, onder toepassing van diverse condities en limieten, welke zijn vastgelegd in een herverzekeringscontract. De bepalingen van titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn niet van toepassing op herverzekering. ~ Zie: Cedent, Herverzekeraar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Herverzekering

Herverzekering is een vorm van verzekering, waarbij een financiele instantie (verzekeraar of pensioenfonds) een deel van door hem geaccepteerde risico's verzekert bij een andere verzekeraar.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_h.asp

Herverzekering

Vorm van verzekering, die een verzekeringsmaatschappij ter bescherming van zichzelf tegen premiebetaling afsluit bij een andere verzekeringsmaatschappij, meestal een gespecialiseerde herverzekeraar. De herverzekerde verzekeraar beschermt zichzelf aldus tegen de kans dat zijn vermogenspositie in gevaar komt doordat hij omvangrijke schades aan zijn v...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.