Zoek op

Humanistische psychologie

De humanistische psychologie of Third Force Psychology was een reactie op het behaviorisme en de psychoanalyse. De beweging is opgericht door Carl R. Rogers en Abraham H. Maslow. De humanistische school in de psychologie is vaak meer filosofisch dan psychologisch. Het is een van oorsprong Amerikaanse stroming die ook in Europa veel invloed heeft. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistische_psychologie

Humanistische psychologie

stroming binnen de psychologie die uitgaat van de individuele, geestelijke gezonde mens en zijn mogelijkheden tot ontwikkeling.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

humanistische psychologie

stroming binnen de psychologie, opgericht als alternatief voor de dieptepsychologie en het behaviorisme. Gefocust wordt op de gehele, unieke mens, die in staat is met zijn vrije wil eigen keuzes te maken (zelfverwerkelijking), in plaats van op bepaalde onderdelen van de mens, zoals zijn driften (dieptepsychologie) of op het zoeken naar bepaalde wet...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2051
Geen exacte overeenkomst gevonden.