Zoek op

Instructie

Een instructie is een geschrift, houdende voorschriften waarnaar men zich hij zijn werkzaamheden moet richten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

Een instructie is een niet openbare schriftelijke mededeling met interne normatieve regels die wordt gebruikt voor: - Het stellen van administratieve regels; - Het stellen van gedragsregels;
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

Taakomschrijving voor een functionaris voor de uitoefening van zijn functie of voor een bijzonder geval.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), onderwijs, onderrichting; aanwijzing van hetgeen gedaan moet worden; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) voorbereidend onderzoek; instructiën, lastbrief.
*...TIEF, [bijvoegelijk naamwoord] (...ver, -st), leerrijk, onderrigtend.
*...STRUCTEUR, m. (-s),
*...TOR, m. (-en),...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

instructie

opdracht of order vb: ik heb instructies om je te helpen
wat verteld wordt over hoe je het moet doen vb: je moet de instructies van de docent goed opvolgen Synoniemen: aanwijzing richtlijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=instructie

Instructie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Instructie``] 1o. Zie Order. 2o. Militaire opleiding der troepen, van daar instructeur een officier of onderofficier, die bijzonder belast is om de troepen in dezen of genen tak hunner opleiding te bekwamen. Zie ook Drillen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

instructie

•een order, een aanwijzing.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/instructie

Instructie

Gerechtelijk vooronderzoek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

instructie

de instructie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnˈstrʏksi] Verbuigingen:   instructie|s (meerv.) richtlijn voor, of onderwijs in hoe je iets moet doen Voorbeelden:   `een korte instructie voor het maken van een website`, `privé-instructie krijgen op je e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/instructie

Instructie

[Nederlands] Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen
Gevonden op https://quizlet.com/30606427/nederlands-flash-cards/

Instructie

Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen.
Gevonden op http://techniekinbeeld.nl/woordenlijst/

Instructie

[Vaticaan] - Een Instructie is een document van de Romeinse Curie van administratief karakter. Dergelijk document verandert de wet niet, maar legt die uit en geeft aanwijzingen over de toepassing ervan. Redemptionis Sacramentum (in het Nederlands : Het Sacrament van de Verlossing) is een voorbeeld van dergelijke instructie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie_(Vaticaan)

Instructie

Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden Instructies kunnen op diverse manieren aan diverse ontvangers overgebracht worden. Instructies zitten...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie

Instructie

[computer] - In de computerwetenschap is een instructie één enkele bewerking die door de processor uitgevoerd wordt in computerarchitectuur. De toegelaten instructies zijn gedefinieerd en bepaald in de instructieset-architectuur (ISA) van elk platform. Die instructieset bepaalt ook de operanden voor doel- en bestemmingsre...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie_(computer)

instructie

onderricht, aanwijzing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/instructie

instructie

onderricht, aanwijzing
Jaar van herkomst: 1467-1490 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Instructie

Een schriftelijke opdracht met een mondelinge toelichting, waarbij de mondelinge toelichting maximaal gedurende één dienst geldig is, vooraf gaand aan het uitvoeren van de activiteiten. De schriftelijke instructie is maximaal 7 kalenderdagen geldig.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

Instructie

Een schriftelijke opdracht met een mondelinge toelichting, waarbij de mondelinge toelichting maximaal gedurende één dienst geldig is, vooraf gaand aan het uitvoeren van de activiteiten. De schriftelijke instructie is maximaal 7 kalenderdagen geldig.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

INSTRUCTIE

1) Aanwijzing 2) Briefing 3) Consigne 4) Dienstorder 5) Dienstvoorschrift 6) Educatie 7) Gedragslijn 8) Leer, leder 9) Lering 10) Les 11) Onderricht 12) Onderrichting 13) Onderwijs 14) Opdracht 15) Order 16) Regel 17) Richtsnoer 18) Scholing 19) Uitleg 20) Voorlichting 21) Vooronderzoek 22) Voorschrift 23) Wet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTRUCTIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.