Zoek op

instructie

de instructie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnˈstrʏksi] Verbuigingen:   instructie|s (meerv.) richtlijn voor, of onderwijs in hoe je iets moet doen Voorbeelden:   `een korte instructie voor het maken van een website`, `privé-instructie krijgen op je e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/instructie

INSTRUCTIE

1) Aanwijzing 2) Briefing 3) Consigne 4) Dienstorder 5) Dienstvoorschrift 6) Educatie 7) Gedragslijn 8) Lering 9) Les 10) Onderricht 11) Onderrichting 12) Onderwijs 13) Opdracht 14) Order 15) Regel 16) Richtsnoer 17) Scholing 18) Uitleg 19) Voorlichting 20) Vooronderzoek 21) Voorschrift 22) Wet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTRUCTIE/1

Instructie

Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden Instructies kunnen op diverse manieren aan diverse ontvangers overgebracht worden. Instructies zitten...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie

Instructie

[Vaticaan] - Een Instructie is een document van de Romeinse Curie van administratief karakter. Dergelijk document verandert de wet niet, maar legt die uit en geeft aanwijzingen over de toepassing ervan. Redemptionis Sacramentum (in het Nederlands : Het Sacrament van de Verlossing) is een voorbeeld van dergelijke instructie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie_(Vaticaan)

Instructie

[computer] - In de computerwetenschap is een instructie één enkele bewerking die door de processor uitgevoerd wordt in computerarchitectuur. De toegelaten instructies zijn gedefinieerd en bepaald in de instructieset-architectuur (ISA) van elk platform. Die instructieset bepaalt ook de operanden voor doel- en bestemmingsre...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie_(computer)

instructie

•een order, een aanwijzing.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/instructie

Instructie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), onderwijs, onderrichting; aanwijzing van hetgeen gedaan moet worden; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) voorbereidend onderzoek; instructiën, lastbrief.
*...TIEF, [bijvoegelijk naamwoord] (...ver, -st), leerrijk, onderrigtend.
*...STRUCTEUR, m. (-s),
*...TOR, m. (-en),...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Instructie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Instructie``] 1o. Zie Order. 2o. Militaire opleiding der troepen, van daar instructeur een officier of onderofficier, die bijzonder belast is om de troepen in dezen of genen tak hunner opleiding te bekwamen. Zie ook Drillen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

instructie

onderricht, aanwijzing
Jaar van herkomst: 1467-1490 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

instructie

onderricht, aanwijzing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/instructie

instructie

opdracht of order vb: ik heb instructies om je te helpen
wat verteld wordt over hoe je het moet doen vb: je moet de instructies van de docent goed opvolgen Synoniemen: aanwijzing richtlijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=instructie

Instructie

De ontvangen informatie noodzakelijk voor onderzoekbureau dan wel de interviewer. Al naar gelang van het onderzoek mondeling of schriftelijk. Zie `Briefing`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Instructie

Een instructie is een geschrift, houdende voorschriften waarnaar men zich hij zijn werkzaamheden moet richten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

Een instructie is een niet openbare schriftelijke mededeling met interne normatieve regels die wordt gebruikt voor: - Het stellen van administratieve regels; - Het stellen van gedragsregels;
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

Taakomschrijving voor een functionaris voor de uitoefening van zijn functie of voor een bijzonder geval.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Instructie

[Nederlands] Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen
Gevonden op https://quizlet.com/30606427/nederlands-flash-cards/

Instructie

Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11026

Instructie

Een schriftelijke opdracht met een mondelinge toelichting, waarbij de mondelinge toelichting maximaal gedurende één dienst geldig is, vooraf gaand aan het uitvoeren van de activiteiten. De schriftelijke instructie is maximaal 7 kalenderdagen geldig.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41
Geen exacte overeenkomst gevonden.