Zoek op

inundatie

inundatie zelfst.naamw. waterstaat militair het onder water zetten van lage gronden, b.v. als middel tot verdediging en om hoogwater in een rivier te voorkomen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'inundatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inundatie

INUNDATIE

1) Het onder water zetten van een terrein 2) Het onder water zetten van land 3) Het onderwater zetten van land 4) Onder water zetting 5) Onderwaterzetting 6) Overstroming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INUNDATIE/1

inundatie

onder water gelopen land
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Inundatie

Onder water raken van ofwel de begrenzing van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Inundatie

Doorgaans defensieve onderwaterzetting van een terreingedeelte voor militaire doeleinden; zo mogelijk zowel onbegaanbaar als onbevaarbaar; wordt ook wel offensief gebruikt om een vijand te verdrijven.
Gevonden op http://vestingstad.s-hertogenbosch.nl/geschiedenis/vesting-terminologie/

Inundatie

Onderwaterzetting
Gevonden op http://web.archive.org/web/20120225073741/http://cartography.geog.uu.nl/www

Inundatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inundatie``] Eene watervlakte, die een gewoonlijk droog terrein, bedekt. De inundatiën zijn natuurlijk of kunstmatig. De eersten ontstaan, wanneer ten gevolge van sterke regens of van het smelten der sneeuw in het gebergte de stroomende wateren zoodanig aangroeijen, dat hunne gewone bedding de watermas...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

Inundatie

Let op: Spelling van 1858 overstrooming. Inunderen. overstroomen. Dat land is geïnundeerd, is overstroomd, staat onder water
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Inundatie

Doorgaans defensieve onderwaterzetting van een terreingedeelte voor militaire doeleinden, met de bedoeling het terrein zowel onbegaanbaar als onbevaarbaar te maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Inundatie

Onderwaterzetting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10667

Inundatie

Onderwaterzetting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

inundatie

Def.: het onder water zetten van lage gronden, (als middel tot verdediging) Toelichting: Bijvoorbeeld: Land van Saeftinghe in 1584 en1585, Walcheren in 1944 en de Hollandse Waterlinie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

inundatie

Def.: het via een waterkering binnendringen van water in een dijkring in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de functie(s) waarvoor het is ingericht niet meer kan vervullen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Inundatie

Het onder water (laten) lopen van bepaalde gebieden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

inundatie

overstromen van een gebied
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

Inundatie

Inundatie is het opzettelijk onder water zetten van een gebied.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Inundatie

inundatie

overstroming; het doen overstromen van land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inundatie

Inundatie

Doorgaans defensieve onderwaterzetting van een terreingedeelte voor militaire doeleinden; is zo mogelijk zowel onbegaanbaar als onbevaarbaar; wordt ook wel offensief gebruikt om een vijand te verdrijven.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/i/inundatie.htm

Inundatie

Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

inundatie

inundatie:terrein dat onder water is staan.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

inundatie

doorgaans defensieve onderwaterzetting van een terreingedeelte voor militaire doeleinden; is zo mogelijk zowel onbegaanbaar als onbevaarbaar; wordt ook wel offensief gebruikt om een vijand te verdrijven
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10454
Geen exacte overeenkomst gevonden.