Zoek op

Klachtenbehandeling

Voor klachten over een pakketreis, zie bij Geschillen Commissie Reizen. Voor klachten over een recreatie-object, zie bij Geschillen Commissie Recreatie (klachtenbehandeling is niet gratis)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Klachtenbehandeling

Wettelijk verplichte procedure voor een regeling van de behandeling van klachten van patiënten – of in bepaalde gevallen hun naasten – die een klacht hebben over de aan hen geleverde zorg of bejegening. De klachtenbehandeling resulteert in een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Doelstellingen van klachtenbehandeling zijn genoegdoening ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Klachtenbehandeling

Vorm van after sales service. Wijze waarop de onderneming omgaat met behandeling van klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: 1) de organisatie van de behandeling zelf;
2) de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop, productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en communicatie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.