Zoek op

Klimaat

Onder klimaat wordt verstaan het geheel der atmosferische toestanden en verschijnselen, die zich in een bepaald gebied over een lange periode voordoen. Het klimaat wordt vaak beschreven met de gemiddelden van de verschillende grootheden, maar ook de statistiek van de afwijkingen die van deze gemiddelden voorkomen behoort tot een volledige klimaatbe...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/K.html

klimaat

gemiddelde weerstoestand berekend over een periode van 30 jaar
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Klimaat

Let op: Spelling van 1914 Historisch overzicht van de meteorologische waarnemingen.: Een van Regeeringswege georganiseerde meteorologische dienst in de West-Indische koloniën is eerst in 1895 tot stand gekomen. Wel werden reeds sinds 1847 aan het Militair Hospitaal te Paramaribo waarnemingen vericht en zijn ook van enkele andere posten en p...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Klimaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...aten), luchtstreek, luchtsgesteldheid.
*...MATOLOGIE, v. leer der warmte in den dampkring en op de oppervlakte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Klimaat

Let op: Spelling van 1858 clima, luchtstreek, lucht-gesteldheid, temperatuur. Klimatologie, de leer van de verandering der lucht
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

klimaat

De gemiddelde situatie van het weer in een bepaalde plaats of streek gedurende een langere periode (30 jaar). Köppen, een Duitse professor en eerste directeur van de Duitse weerdienst, onderscheidde in verband met hun effect op de vegetatie 5 klimaten. A tot en met E. Voor een verfijning van de indeling voegde hij er nog letters aan toe. A-klimate...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm

klimaat

Het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm

klimaat

Gemiddelde (weers)toestand van de atmosfeer in een groot gebied en over een lange periode (meestal 30 jaar).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Klimaat

Periode van tenminste 30 jaar waarvan het gemiddelde weer van die periode is berekend. Een klimaat kan veranderen, maar dit geschiedt langzaam omdat het over zo`n lange periode gaat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

klimaat

Het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

klimaat

Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid in een gebied gemeten over een lange periode. Meestal over dertig à veertig jaar. Men kent verschillende klimaten, o.a. een zeeklimaat, landklimaat of Middellandse Zeeklimaat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Klimaat

Het klimaat is de gemiddelde gesteldheid van de lucht en het weer in een bepaald gebied
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

klimaat

De atmosferische variaties op een specifieke geografische locatie op langere termijn. Gebruik `weer` voor de atmosferische toestand op korte termijn.
Categorie: Abstracte Begrippen > verschijnselen met betrekking tot het weer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Klimaat

De gemiddelde weersomstandigheden van een bepaald gebied door het hele jaar heen. Regenwouden spelen samen met de oceanen een belangrijke rol in het klimaat op aarde. Ze bepalen uiteindelijk dus ook het weer in Nederland. Als de regenwouden er niet zouden zijn, zou het op de aarde waarschijnlijk veel droger zijn, ook in Nederland.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

klimaat

een koel klimaat leidt tot een langer groeiseizoen. Het klimaat wordt warmer in ons land (2004), dat is in ieder geval gunstig voor de wijnbouw in Nederland, maar niet voor de landen rond de Middellandse Zee, waar het ook warmer wordt Er wordt onderscheid gemaakt in Cool climate en Hot climate Zie ook: microklimaat, golfstroom Website over klimaat,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Klimaat

De gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). Met name afwisseling warme en koude perioden (glacialen en interglacialen) zijn van betekenis voor de ontwikkeling van het Schelde-estuarium.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Klimaat

Veel mensen praten dagelijks over het klimaat, maar wat is het nou eigenlijk?
Het klimaat is het gemiddelde weer van een bepaald gebied genomen over een tijd van 30 á 40 jaar. Om goed te kunnen begrijpen wat het klimaat is en hoe het tot stand komt is het belangrijk om te weten dat er een aantal factoren van invloed zijn op het klimaat. Z...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

klimaat

gemiddelde of samengevatte natuurlijke gesteldheid van een lucht en het weer in een landstreek, in het bijzonder de warmtegraad, gemeten over een periode van 30 á 40 jaar
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

klimaat

Def.: de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). Toelichting: Met name afwisseling warme en koude perioden (glacialen en interglacialen) zijn van betekenis voor de ontwikkeling van het Schelde-estuarium.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Klimaat

In de tropische regenwouden van Zuid-Amerika is het het ganse jaar door warm en vochtig. Aan de Noord- en Zuidpool kennen we zeer lange en strenge winters. Dergelijke weersomstandigheden noemen we het klimaat. Het klimaat is niet hetzelfde als het weer. Het weer kan zo veranderen terwijl het klimaat...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Klimaat

Het klimaat van een bepaald gebied is het gemiddelde weer, dus het gemiddelde over langere tijd, van meteorologische grootheden zoals temperatuur, neerslag, vochtigheid, zonneschijn en wind. Ook de extremen van dergelijke verschijnselen vallen onder het klimaat.
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/40177/klimaat

klimaat

het soort weer dat bij een land of streek hoort vb: we wonen in een land met een regenachtig klimaat
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klimaat

Klimaat

[Aardrijkskunde] Het gemiddelde weer in een gebied, berekend over een periode van 30 jaar
Gevonden op https://quizlet.com/63760783/aardrijkskunde-flash-cards/

Klimaat

Gemiddelde toestand van de atmosfeer (temperatuur, neerslag etc.) gerekend over een periode van 30 jaar.
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. Gedurende de hele geologische geschiedenis veranderde het klimaat verscheiden keren. In tal van die tijdperken week het klimaat in het gebied dat we nu kennen als Drenthe op enigerlei wijze af van de ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Klimaat
Geen exacte overeenkomst gevonden.