Zoek op

kwaliteit

[burgerlijk recht] bepaalde hoedanigheid van een persoon (bijv. de curator - qualitate qua (q.q.)); bepaalde toestand van zaken, bijv. de derdengeldre…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=kwaliteit

kwaliteit

erg goed vb: dit is de beste kwaliteit sinaasappels Synoniem: klasse
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kwaliteit

Kwaliteit

Het begrip kwaliteit (van een of ander apparaat) heeft een aantal verschillende aspecten die vaak niets met elkaar te maken hebben.
Zo is er de mate waarin apparaat het voldoet aan essentiele specificaties. Voor audio spullen: hoe goed is het geluid dat eruit komt.
Een ander aspect is de betrouwbaarheid: Hoe vaak of lang werkt het ding goe...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker. Voor Juran (1951) is het “fitness for use”, voor Crosby (1979) “conformance to requirements”.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Kwaliteit

Effect op kosten Elke verstoring, elke handeling die niet tot het gewenste resultaat leidt kost tijd, geld of resources. Het is dus goedkoper om dingen in één keer goed te doen. Door het elimineren van verliezen wordt het gewenste resultaat sneller, én goedkoper bereikt!
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10278

KWALITEIT

Verhouding van de antennewinst G van een antenne tot de ruistemperatuur T van de bijbehorende converter. Hoe hoger de G-T-verhouding, des te beter de ontvangstkwaliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Kwaliteit

Geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Kwaliteit

Kwaliteit is een eigenschap van een product of een dienst. Ze kan rechtstreeks gemeten worden als de uitvoering van een bepaalde norm of indirect via de appreciatie van de burger-klant of de impact. TQM (Total Quality Management) of IKZ (Integrale
Kwaliteitszorg) richten zich voornamelijk op procedures en processen die van groot belang worden ge...
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

kwaliteit

Tegebruiken in verband met het esthetische oordeel over het idee van inherente verdienste, innerlijke waarde of uitmuntheid in iets. Gebruik `kwaliteitsbeheersing` om kwaliteitsnormen voor een project te selecteren en het afgeleverde werk te controleren om er zeker van te zijn dat aan deze normen is voldaan.
Categorie: Abstracte Begrippen > esth...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Kwaliteit

cabessa = hoofd, bariga = buik, pee = voet. In de handelsplaatsen van Zuid-Azië algemeen gebruikt ter aanduiding van respectievelijk eerste, tweede en derde soort. Een enkele maal kwamen ook de Maleise namen dezer lichaamsdelen als kwaliteitsaanduiding voor, namelijk kapala, awa of perut, en kaki [zie ook: coetchiaal].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Kwaliteit

Mate waarin een product of dienst beantwoordt aan de behoeftes of verwachtingen die kenbaar gemaakt zijn, vanzelfsprekend zijn of dwingend voorgeshreven zijn (door klant, consument en wet). Voor voedingsproducten gaat het in de regel over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de verbruiker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10450

kwaliteit

begint in de wijnwereld met rendementsmanagement, dwz de keuze van de wijnboer tussen veel of lekker. Daarna zijn kleur, geur, smaak en textuur erg belangrijk Zie kwaliteitssyteem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

kwaliteit

Kwaliteit is het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

kwaliteit

Goede eigenschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

kwaliteit

Def.: hoedanigheid van een product m.b.t. het gebruik dat ervan gemaakt moet worden deugdelijkheid)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kwaliteit

•peil van uitmuntendheid. •een eigenschap of functie die onderscheidend is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kwaliteit

Kwaliteit

een synoniem voor eigenschap, maar wordt vaak gebruikt om aan te duiden of iets of iemand aan zijn doel beantwoordt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10916

kwaliteit

[Nederlands] mate waarin iets goed of slecht is
Gevonden op https://quizlet.com/126860607/nederlands-flash-cards/

Kwaliteit

De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken (onderscheidende karakteristiek) voldoet aan de eisen (behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is).
Gevonden op www.igz.nl

Kwaliteit

Geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst, dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften. Een operationele definitie van kwaliteit is: ‘(steeds beter) voldoen aan de noden en wensen van de klant’. Een externe klant in de zorgsector kan bijvoorbeeld de patiënt of de zorgverzekeraar zij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Kwaliteit

[eigenschap] - Kwaliteit betekent "hoedanigheid" of, meer toegespitst, "eigenschap": het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse qualitas. Een definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. Het begrip wordt daarnaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)

Kwaliteit

[schaken] - De kwaliteit is in het schaakspel het verschil in waarde tussen een toren en een licht stuk (een loper of paard). De kleine kwaliteit is het verschil tussen twee lichte stukken en een toren. Normaal gesproken is een toren duidelijk sterker dan een loper of een paard, en zijn twee lichte stukken iets sterker dan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(schaken)

Kwaliteit

[numismatiek] - De kwaliteit van munten en bankbiljetten (conditie) zijn de kwaliteitsbenamingen die de slijtage van een munt of bankbiljet willen beschrijven. Slijtage is een continu proces en kwaliteit wordt beschreven met een beperkt aantal klassen. Kwaliteit geeft dus alleen een grove beschrijving van de slijtage. Er zi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(numismatiek)

Kwaliteit

De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet. Een ander woord voor kwaliteit is deugdelijkheid. Door de grote toename van producten en diensten is de kwaliteit van die producten in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit zorgde voor het ontstaan van kwaliteitsmanagement: de kwaliteit van een pr...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kwaliteit

kwaliteit

hoedanigheid; goede eigenschap (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwaliteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.