Zoek op

MISJNA

1) Joodse godsdienstige wetten en regels 2) Joodse wetregels
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MISJNA/1

Misjna

De Misjna omvat de zogeheten mondelinge Thora tezamen met allerlei commentaren daarop. Volgens de joodse traditie heeft God toen Hij aan Mozes de - schriftelijke - Thora gaf (die men terugvindt in de Tenach) eveneens een mondelinge toelichting daarop verstrekt, die Misjna wordt genoemd. Verzamelingen hiervan met bijbehorende latere commentaren zij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Misjna

Misjna

(Uit `De sociologische structuur onzer taal - De Jodentaal.`, 1914) (Nhebr.): leering, uitspraak. Het is de grondslag van den Talmud, systematische verzameling van ritueele wetten en voorschriften des Jodendoms. De misjna vormt in zekeren zin den tekst, waarom heen de Talmud als scholia en aanteekeningen is gegroepeerd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0003.php

misjna

verzameling joodse wetten
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

misjna

verzameling joodse wetten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/misjna
Geen exacte overeenkomst gevonden.