Zoek op

model

algemeen: Is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuwe driedimensionale uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuw driedimensionaal uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/model

model

•voorbeeld, afbeelding of beeld in drie dimensies. •persoon die mode presenteert of zich laat afbeelden. • [statistiek] : wiskudige uitdrukking die met behulp van aan te passen grootheden de waargenomen gegevens tracht te verklaren. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/model

model

Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Model

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-len), voorbeeld; monster, staal; voorschrift; voorgeschreven vorm.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik modeleerde, heb gemodeleerd), vormen, navormen, in het klein voorstellen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Model

[Soldatentaal, 1914] volgens voorschrift. Een sergeant die model is: die zeer streng is. Modeldienst doen Hij is model, modelschoenen enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Model

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Model``] 1o. Zie Geschutvervaardiging. 2o. Voorstelling van eenig voorwerp op kleinere schaal. Men gebruikt dikwijls modellen van vuurmonden, affuiten, vestingwerken, schepen, enz. met veel nut bij het theoretisch onderwijs in de militaire wetenschappen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

Model

Spreekwoorden: (1914) Model.
Als bijw. bep. komt model als tegenstelling van buiten model voor in den zin van volgens het model, het voorschrift (bij militairen); daarna in uitgebreider zin ‘zooals het behoort’; uitstekend, flink; vgl. Nkr. I, 13 April, p. 2: Eerst moet ik mijn handschoenen model hebben dichtg...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1566.htm

Model

Let op: Spelling van 1858 voorbeeld, voorschrift, eene voorstelling in het klein. Modelleren, in het klein maken. Modelleur, modelmeester
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Model

Een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Voorbeelden zijn de nieuwe vormgeving van verpakkingsmaterialen, meubilair of het model van een auto.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

model

Iets dat dient als ideaal, als voorbeeld om op te volgen of te kopiëren of als bron van inspiratie voor een creatief scheppend persoon.
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen met betrekking tot het creatieve proces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

model

1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

model

mathematische of fysische analogie voor een fysiologisch proces; bv computers zijn als model gebruikt voor verscheidene functies v-h brein.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Model

Een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, waarbij je relaties tussen grootheden eenvoudiger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn. Een model heeft als doel inzicht te verkrijgen in de werkingen van een economisch systeem zonder daarvoor een onoverzichtelijke hoeveelheid data te moeten gebruiken. Een model maakt gebruik van exogene en endog...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

model

Def.: abstractie van de werkelijkheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

model

Def.: voorstelling in willekeurige vorm van een object, proces of systeem. Toelichting: In de hydrologie is een model meestal een wiskundige voorstelling van een stroomgebied, een hydrologisch systeem, etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

model

een vorm met bepaalde kenmerken vb: dit model computer is alweer verouderd Synoniem: patrooniemand die poseert voor een foto of kunstwerk vb: het model moest twee uur lang stilstaanvoorbeeld van iets wat gemaakt moet worden vb: de kunstenaar werkte naar een model van gips Synoniemen: miniatuur patroon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=model

Model

Een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Voorbeelden zijn de nieuwe vormgeving van verpakkingsmaterialen, meubilair of het model van een auto.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

model

is een vereenvoudigde wergave van de werkelijkheid.Zie ook begrippen L.3
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

model

is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste (economische) grootheden. Het voordeel van het werken met modellen is het analytische karakter (simulatie), waarbij men de beperkte geldigheid m.b.t. de actualiteit niet uit het oog mag verliezen. Dit probleem kan worden onde...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

Model

Document dat op driedimensionale wijze geselecteerde elementen van een object of situatie weergeeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Model

Het gereedschap dat ons ter beschikking staat om de werkelijkheid te beschrijven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

model

[Nederlands] voorbeeld, vorm
Gevonden op https://quizlet.com/113222561/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.