Zoek op

concept

, ontwerp van een geschrift.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyc.htm

concept

Term uit de archivistiek voor een ontwerp van een geschrift. Het concept vertegenwoordigt het tussenstadium tussen een klad (een voorlopig ontwerp) en een minuut (de vastgestelde versie), waarnaar ver...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Concept

Let op: Spelling van 1858 ontwerp, plan; ook begrip; van een ander concept zijn. Concept-papier, ontwerppapier, gemeen, slecht schrijfpapier. Conceptie, ontvangenis
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Concept

een schets waarmee een beleidsvisie of een beleidsdoelstelling in een ruimtelijk principe worden omgezet en daarmee als het ware “ruimtelijk vertaald” wordt. Verschillende ruimtelijke concepten verbeelden samen de gewenste ruimtelijke structuur van een gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Concept

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), ontwerp, schets, plan, opstel, minuut; begrip; -wet, -reglement; uit zijn - gebragt worden, in den loop zijner gedachten gestoord worden.
~PAPIER, o. slecht schrijfpapier, kladpapier.
~IE, v. bevatting, begrip, gedachte; korte zamenvatting (van een geschrift); ontvangenis.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

concept

voorlopig ontwerp van iets vb: dit is het concept van mijn verhaal Synoniemen: opzet plan
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=concept

concept

•een ontwerp, een project.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/concept

concept

het concept zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔnˈsɛpt] Verbuigingen:   concept|en (meerv.) 1) plan voor hoe je iets gaat maken Voorbeelden:   `in concept klaar zijn`, `een concept voor een nieuw vakantiepark`, `conceptbegroting`Synoniem:   ontw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/concept

concept

Een ruwe schets van de vormgever of artdirector als eerste uitwerking van een tekst of compleet ontwerp (zie ook lay-out en vormgeving).
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/concept

concept

[Nederlands] ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief, etc.
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/

Concept

Het Latijnse werkwoord concipere kan de volgende betekenissen hebben: Het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord concept kan meer betekenissen hebben: ==Ontwerp of begrip== ==Overig== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concept

Concept

[filosofie] - Een concept (van het Latijn concipere - conceptum: bijeen nemen, vatten, begrijpen), ook een begrip, is een cognitieve eenheid, namelijk de mentale voorstelling van een of meer ideeën die worden samengevat in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Concepten zijn ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concept_(filosofie)

concept

ontwerp
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Concept

Het woord concept heeft vele betekenissen, zoals plan, ontwerp, voorlopige formulering-idee en ruwe schets. Doordat het woord concept meerdere betekenissen heeft is het van belang om het woord in de juiste context te plaatsen. Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen waarin het woord “concept” voorkomt. Tussen haakjes staat de betekenis vermeld. ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Concept

concept

ontwerp (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/concept

concept

ontwerp
Jaar van herkomst: 1511 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Concept

Ontwerp
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Concept

Basisgedachte, basisformulering, basisidee. Kan slaan op een product (productconcept), een reclame-uiting (reclameconcept), een winkelformule, een bepaalde marketingaanpak, en dergelijke. Betreft meestal een nog te testen/concretiseren idee.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Concept

Begrip, notie, denkbeeld, idee
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Concept

Een concept is het ontwerp van een geschrift.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Concept

Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

CONCEPT

1) Begrip 2) Deel van een plan 3) Delineatie 4) Eerste ontwerp 5) Idee 6) Klad 7) Model 8) Ontwerp 9) Opzet 10) Plan 11) Planning 12) Ruwe schets 13) Schema 14) Schets 15) Toonbeeld 16) Uitgeschreven plan 17) Voorbeeld 18) Voorlopig ontwerp 19) Voorlopige formulering 20) Voorlopige versie 21) Wijsgerig begrip
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONCEPT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.