Zoek op

multiculturele samenleving

rechtssociologie: samenleving die uit elementen van verschillende culturen bestaat. Bijv. Nederland is een ~ ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving

Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Zo wonen in Nederland naast Nederlanders ook groepen Molukkers, Surinamers en ook Turkse mensen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

multiculturele samenleving

Samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen, elk met een onderscheiden cultuur, naast elkaar bestaan. De multiculturele samenleving kenmerkt zich door tolerantie, door de afwezigheid van racisme en rassendiscriminatie, en door garanties van de vrijheid van geloof en godsdienst. Nederland wordt door sommigen als multiculturele samenleving bes...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Multiculturele samenleving

Nederland is een aantrekkelijk land voor immigranten. De afgelopen 50 jaar zijn er veel mensen naar Nederland gekomen.
De immigranten zijn afkomstig uit verschillende cultuurgebieden. Mensen uit de voormalige koloniën (Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba). Arbeidsmigranten uit landen rond de Middellandse Zee (voor...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

multiculturele samenleving

Een samenleving waarin mensen met verschillende culturele achtergronden op gelijkwaardige basis, vreedzaam en met respect voor elkaars cultuur samenleven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

multiculturele samenleving

Gebruikt voor: multiculturaliteit plurale samenleving Minder specifiek: maatschappelijke ontwikkeling Zie ook: cultuurverschillen multiculturalisme multicultureel vakmanschap pluralisering tolerantie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8697

multiculturele samenleving

Gebruikt voor: multiculturaliteit plurale samenleving Minder specifiek: maatschappelijke ontwikkeling Zie ook: cultuurverschillen multiculturalisme multicultureel vakmanschap pluralisering tolerantie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6254

multiculturele samenleving

[Aardrijkskunde] een maatschappij waar mensen uit verschillende culturen samenleven.
Gevonden op https://quizlet.com/95195868/aardrijkskunde-flash-cards/

multiculturele samenleving

Nederland is onderdeel van het westerse cultuurgebied met een christelijke traditie. Door migranten, allochtonen, uit andere cultuurgebieden die hun eigen godsdienst, taal en andere culturele uitingen meebrengen, verandert de Nederlandse samenleving enigszins. In ons land is negentien procent van de bewoners van allochtone afkomst.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4130
Geen exacte overeenkomst gevonden.