Zoek op

Onderwijsovereenkomst

De onderwijsovereenkomst is de overeenkomst tussen de deelnemer en bevoegd gezag. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen instelling en deelnemer. In de overeenkomst worden per deelnemer zaken zoals de inhoud van het onderwijs, de examens en de studiebegeleiding overeengekomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Onderwijsovereenkomst

Aan een inschrijving van een student ligt een onderwijsovereenkomst tussen het college van bestuur (bevoegd gezag) van een mbo-school en de student ten grondslag. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de school en de student. Deze hebben ze onderling afgesproken binnen de formele kaders.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.