Zoek op

verklaring

de verklaring zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈklarɪŋ] Verbuigingen:   verklaring|en (meerv.) 1) keer dat je (iets) officieel meedeelt Voorbeelden:   `oorlogsverklaring`, `een verklaring afleggen` 2) officieel document dat iets verkl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verklaring

VERKLARING

1) Aangifte 2) Aanzegging 3) Attest 4) Begripsbepaling 5) Beschrijving van iets 6) Betuiging 7) Bevestiging 8) Bewering 9) Bewijs 10) Boodschap 11) Certificaat 12) Commentaar 13) Declaratie 14) Depositie 15) Duiding 16) Eed 17) Enunciatie 18) Getuigenis 19) Getuigenverklaring 20) Glos 21) Handvest 22) Inlichting 23) Interpretatie 24) Manifest 25) M...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERKLARING/1

verklaring

(ITIL Servicestrategie) Een document dat details bevat van een nieuwe dienst, een belangrijke wijziging of een ander belangrijk project. Kenmerkend voor een verklaring is autorisatie door serviceportfoliobeheer of door een projectbeheerbureau. De term verklaring wordt ook gebruikt om het autoriseren van het vereiste werk te beschrijven om een servi...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Verklaring

Het begrip verklaring wordt in verschillende betekenissen gebruikt, waar in de Engelse taal aparte begrippen worden gehanteerd: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring

Verklaring

[wetenschap] - Een verklaring in de wetenschap is een soort beschrijving, waarbij het gedrag van een verschijnsel naar oorzaak en gevolg wordt uitgelegd. De verklaring kan impliciet dan wel expliciet zijn. De verklaring is een vorm van kennis, die voorbouwt op de beschrijving van de eigenschappen en karakteristieken van een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_(wetenschap)

verklaring

(Ook: declaratie) Een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft. Na de Universele verklaring zijn in de VN talloze andere verklaringen aangenomen. Het gezag van dergelijke verklaringen wordt versterkt wanneer ze door veel landen zijn aanvaard en er niet alleen in internationale organen maar ook...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

verklaring

het zeggen hoe het komt of wat de reden is vb: wat is de verklaring voor dit verschijnsel?
een verklaring geven [zeggen hoe het komt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verklaring

Verklaring

Akte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Verklaring

[Geschiedenis] Uitleggen waarom iets gebeurt
Gevonden op https://quizlet.com/97408295/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.