Zoek op

openbare orde

(OO) staatsrecht: fundamentele beginselen van de huidige maatschappelijke organisatie, waartoe publieke rust, orde en veiligheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=openbare orde (OO)

openbare orde

(OO) staatsrecht: fundamentele beginselen van de huidige maatschappelijke organisatie, waartoe publieke rust, orde en veiligheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/openbare orde (OO)

openbare orde

Openbare orde wil zeggen dat er maatschappelijke rust en veiligheid heerst, zodat burgers vreedzaam kunnen leven. Deze orde wordt gehandhaafd door de burgemeester. Hij of zij kan hiervoor bepaalde dingen in de gemeente verbieden en de politie opdracht geven deze verboden af te dwingen. Zo kan hij of zij bepalen dat op bepaalde plaatsen niet mag wor...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/openbare-orde

Openbare orde

Openbare orde is een zeer ruim begrip met vele betekenissen die alle min of meer verwijzen naar de wettelijke orde die door de Staat georganiseerd moet worden. In de eerste plaats zal het strafrecht daarom schendingen van de openbare orde beteugelen. In het Belgische Strafwetboek wordt onder de noemer openbare orde vooral het gezag van overheidsdi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_orde

openbare orde

de rust en orde binnen het menselijk samenleven, zoals dit plaatsvindt in openbare ruimten en gelegenheden. Het is een taak van de overheid om deze rust en orde te organiseren en te handhaven Minder specifiek: maatschappij Zie ook: Algemene Plaatselijke Verordeningen bestuursrecht bevoegd gezag burgemeesters dwangmiddelen evenementen handhaving Ins...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/75

Openbare orde

Rust en orde op straat en in openbare gelegenheden, zoals bijvoorbeeld cafés, theater, gemeentehuis en de bibliotheek. In de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde.
Mocht er iets heel ernstigs gebeuren, zoals bijvoorbeeld het neerstorten van een vliegtuig, dan zijn er al van tevoren heel uitgebreide plannen gemaakt d...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10594

openbare orde

[Maatschappijwetenschappen] handhaven van de rust en veiligheid op straat en ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386
Geen exacte overeenkomst gevonden.