Zoek op

SenterNovem

SenterNovem was een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, ontstaan uit een fusie van Senter en Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu). SenterNovem werkte met name in opdracht van het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken en voerde overheidsbeleid uit rond de onderwerpen innovatie, energie & klim...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/SenterNovem
Geen exacte overeenkomst gevonden.