Zoek op

spiritualiteit

de spiritualiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [spiritywali'tɛit] iets dat op het geestelijke gericht is Voorbeelden:   `een centrum voor spiritualiteit op een stille plek in de stad`, `verhalen, gedichten en spreuken op het gebied van spiritualiteit en mystiek`, ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/spiritualiteit

SPIRITUALITEIT

1) Innerlijk geestesleven 2) Zielenleven
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPIRITUALITEIT/1

Spiritualiteit

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. == Het spirituele en het religieuze == Wat doorgaans met "religie" wordt aanged.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit

Spiritualiteit

Het geheel van Mentale Activiteiten en Processen waardoor wij Bewuster worden van de dieperliggende, niet-direct waarneembare maar toch heel belangrijke aspecten van de Werkelijkheid. Daardoor beleven we die Werkelijkheid Emotioneel op een juistere, meer Tertiaire wijze, en kunnen we ons gedrag ook meer naar belangrijkere doelen op lange termijn ri...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Spiritualiteit

Spiritualiteit

de richting en inrichting van je leven met een intuïtieve levensstijl.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

spiritualiteit

onstoffelijkheid, geestigheid
Jaar van herkomst: 1553 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Spiritualiteit

Geestelijke levenshouding. Onze spiritualiteit kenmerkt zich door eenvoud en barmhartigheid. Vanuit die grondhouding zetten wij ons in voor de mens in nood.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11077

spiritualiteit

onstoffelijkheid, geestigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spiritualiteit

Spiritualiteit

elke mogelijke vorm van relatie met het hogere of geestelijke in of buiten de mens.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Spiritualiteit

Zoals eten en drinken het lichaam voeden, wordt de geest gevoed door spiritualiteit. Het woord spiritueel is afkomstig van het Latijnse -˜spiritus-™ dat adem betekent. Adem is het symbool voor leven. Er bestaat een stoffelijk leven (het lichaam) en een onstoffelijk bestaan (de geest). Tegenwoordig gebruiken we het woord spiritualiteit als een br...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/S/spiritualiteit_279/

Spiritualiteit

[Levensbeschouwing] Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'spiritus'. Dat betekent zowel 'adem(haling)' als 'geest' en 'ziel'. Bij spiritualiteit gaat om gevoeligheid voor het religieuze. Daarbij keert de mens zich naar binnen, om iets van het hogere te ervaren.
Gevonden op https://quizlet.com/112995036/levensbeschouwing-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.