Zoek op

antroposofie

Beweging die inzicht wil geven in karma , reïncarnatie, en in de godenwereld in verleden, heden en toekomst. Belangrijke opdracht is de innerlijke scholing en het werken aan de wereld in verhouding tot de kosmos. Stichter is Rudolf Steiner, omstreden om zijn (rassen)leer. De Antroposofische Vereniging in Nederland is gevestigd in Zeist. Men kent e...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/antroposof

antroposofie

de antroposofie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑntropozo'fi] denkwijze waarin de geestelijke wereld en het innerlijk erg belangrijk zijn filosofie Voorbeeld:   `De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/antroposofie

ANTROPOSOFIE

1) Leer van de mens in samenhang met de kosmos 2) Leer van steiner 3) Levensleer van rudolf steiner 4) Vorm van new age 5) Wijsgerige wereldbeschouwing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANTROPOSOFIE/1

Antroposofie

Antroposofie (van het Griekse anthropos "mens" en sophia "wijsheid") is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofie

antroposofie

een bepaalde levensleer
Jaar van herkomst: 1933 (WNT anthropo- )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Antroposofie

Onder antroposofie verstaan we het werldbeeld en de onderzoeksmethodes die gebaseerd zijn op het geesteswetenschappelijk werk van Rudolf Steiner(1861-1925). Belangrijke kernpunten hiervan zijn de erkenning van het bestaan van een geestelijke dimensie van de wereldlijkheid, de scholing tot vrijheid en de spirituele betekenis van het Christendom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10343

Antroposofie

Deze geneeswijze vindt haar basis in de antroposofie, wat letterlijk betekent wijsheid omtrent de mens (antropos=mens; sofia=wijsheid). Het is een uitbreiding van het medisch denken en handelen, gebaseerd op en geïnspireerd door het werk van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925).
Volgens de antroposofische geneeswijze wordt ziekte niet als een op zichzelf staande lichamelijke of geestelijke stoornis beschouwd, maar in samenhang met de hele levensloop en de functie van de mens. Overeenkomstig deze opvatting is de mens een deel van het heelal, van het kosmisch gebeuren, en moet hij een allesomvattende levenshouding aannemen; deze wijze van denken treft men ook aan bij de oosterse geneeswijzen.
De antroposofie is eerder bedoeld als uitbreiding van de officieel erkende (reguliere) geneeskunde dan als alternatieve geneeswijze. Ze wordt dan ook voornamelijk toegepast door artsen met een standaardopleiding aan een universiteit, die dikwijls samenwerken met speciaal opgeleide therapeuten. Encyclo Categorie: Medisch > Alternatieve Geneeswijzen ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Antroposofie

Antroposofie is een levensbeschouwing die werd bedacht door Rudolph Steiner aan het begin van de 20e eeuw. De spirituele theorieën van de antroposofie zijn zowel gestoeld op (pseudo)wetenschap als op christelijke elementen. Het gaat in grote lijnen om de samenhang tussen mensen en de kosmos. Mensen die de antroposofische manier van leven aanhangen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Antroposofie

antroposofie

een bepaalde levensleer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/antroposofie

Antroposofie

Levensbeschouwing - opgesteld door Steiner gericht op de bewustwording van de mens in verhouding tot (het geestelijk wezen van) de wereld.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/antroposofie.html

Antroposofie

Het begrip antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden anthropos (mens) en sophia (wijsheid). In de vorige eeuw heeft zich ook antroposofische geneeskunde ontwikkeld. Deze richt zich volgens de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen 'op de gezonde mens die gezond wil blijven-™. Goede voeding, beweging en een positieve levenshou...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/A/antroposofie_72/
Geen exacte overeenkomst gevonden.