Zoek op

audit

financiële zaken: Engels: Controleonderzoek van een onderdeel van de organisatie. Te denken valt aan de kwaliteitsaudit, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=audit

audit

accountancy: Engels: controle door een accountant van de financiële administratie van een onderneming. Bijv. om na te gaan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/audit

audit

accountancy: controle door een accountant van de financiële administratie van een onderneming. Bijv. om na te gaan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=audit

Audit

Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief evalueren daarvan om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de auditcriteria die de organisatie heeft opgesteld voor het veiligheidsbeheerssysteem (afgeleid van ISO 14001:2004, 3.14)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

audit

Visitatie en beoordeling door een panel op grond van vastgestelde criteria. Deze criteria zijn meestal ontleend aan een kwaliteitskader of- model, zoals het accreditatiekader, het EFQM model of het ISO model.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Audit

Methode om erachter te komen wat er nog moet gebeuren om de huidige toestand te legitimeren. Zie ook `certificering`. Beide prima middelen om de aandacht van het management af te leiden van de werkelijk doelen en problemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10278

Audit

Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Gevonden op http://www.wallstreetweb.nl/gids/woordenlijst/glossary.html

Audit

Audit is een onafhankelijke beoordelingsfunctie om de activiteiten en de resultaten van een organisatie te onderzoeken en te evalueren. De meest toegepaste audits zijn: de financiële audit, de operationele audit, de ICT audit, conformiteitsaudit en de managementsaudit. Er kunnen drie niveaus van audit controle activiteiten worden onderscheiden:
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

AUDIT

Automated Data Input Terminal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

audit

Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces om de integrale bedrijfsvoering of de resultaten van een organisatie, of van een deel ervan, te toetsen aan vooraf bepaalde criteria. De intentie van een audit is om zwakheden en fouten aan te geven om de activiteiten te verbeteren en herhaling van de zwakheden te voorkomen.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

audit

(controle) Formeel onderzoek en verificatie of een bepaalde standaard of geheel van richtlijnen is gevolgd, registraties correct zijn, of dat efficiëntie- en effectiviteitsdoelstellingen zijn gerealiseerd. Een audit kan worden uitgevoerd door zowel interne als externe groepen. Zie ook certificatie, beoordeling.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

audit

controle van de organisatie van een bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek naar het functioneren van het bedrijf of processen of producten daarbinnen, of een accountantscontrole
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/audit

Audit

Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf waarbij wordt gekeken of deze voetdoet aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/audit

Audit

Toetsing waarmee op basis van expliciete criteria, bijvoorbeeld ontleend aan (evidence-based) richtlijnen, het zorgproces wordt geanalyseerd om vast te stellen en te beoordelen of wordt voldaan aan bepaalde eisen en om risico’s voor de kwaliteit en verbetermogelijkheden te inventariseren. Een audit wordt uitgevoerd door (deskundige) personen die ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

audit

de audit zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['ɔ:dɪt] Verbuigingen:   audit|s (meerv.) onderzoek naar het functioneren van een bedrijf als geheel of op onderdelen Voorbeelden:   `financiële audit door accountants`, `interne audit laten uivoeren door deskundig...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/audit

Audit

Onafhankelijke toetsing/beoordeling van een activiteit, proces, systeem of organisatie op basis van een vooraf overeengekomen expliciete norm.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

Audit

Onafhankelijke toetsing/beoordeling van een activiteit, proces, systeem of organisatie op basis van een vooraf overeengekomen expliciete norm.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

Audit

Audit als uitdrukking: dit is een Engels woord dat verifiren of controleren betekent. Het is een verificatieproces, waarin alle (kwaliteits)factoren gevalueerd en getoetst worden aan de gestelde normen: het nagaan of de genoemde productspecificaties kloppen en/of de procedures nageleefd worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

AUDIT

1) Bedrijfscontrole 2) Controle van de bedrijfsorganisatie 3) Controle van een organisatie 4) Financiële controle 5) Kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering 6) Onderzoek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AUDIT/1

AUDIT

1) Bedrijfscontrole 2) Controle van de bedrijfsorganisatie 3) Controle van een organisatie 4) Financiële controle 5) Kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering 6) Onderzoek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AUDIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.