Zoek op

Caoutchouc-artikel

Het Caoutchouc-artikel ("rubberen artikel") is artikel 80 uit de Nederlandse Grondwet van 1887. Hierin werd het kiesrecht toegekend aan alle volwassen mannelijke inwoners die konden aantonen dat zij beschikten over "kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand". Deze bepaling kwam in de plaats van het censuskiesrecht dat het kiesr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc-artikel
Geen exacte overeenkomst gevonden.