Zoek op

civiele techniek

Richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen,construeren, realiseren en beheren van fysieke infrastructurele voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan onder andere uit , watermanagement, bodembeheer,stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport en andere utiliteitsfuncties, zo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/technologie-en-techniek/civiele-technie

Civiele techniek

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Civiele_techniek

civiele techniek

Tak van de techniek die zich voornamelijk bezighoudt met openbare werken zoals snelwegen, bruggen, waterwegen, havens en waterbevoorradingssystemen maar ook met privé-ondernemingen zoals het droogleggen van land en het aanleggen van spoorwegen.
Categorie: Vakgebieden > techniek (vakgebied).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Civiele techniek

Dit begrip wacht op invulling. U wordt uitgenodigd deze te bewerken en uw steentje bij te dragen aan wegenwiki.
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Civiele_techniek
Geen exacte overeenkomst gevonden.