Zoek op

consignatie

algemeen overheid: onder ~ kan volgens de Wet op de consignatie worden verstaan het overmaken van gelden aan de Staat onder ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=consignatie

consignatie

rechtswetenschap: de situatie waarbij aan een handelaar goederen worden ter beschikking gesteld met het oog op de voortverkoop. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=consignatie

consignatie

staatsrecht: onder ~ kan volgens de Wet op de consignatie worden verstaan het overmaken van gelden aan de Staat onder de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consignatie

consignatie

de consignatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnsi'ɲa(t)si] Verbuigingen:   consignatie|s (meerv.) 1) het tijdelijk bewaren van geld of goederen voor iemand anders juridisch Voorbeeld:   `een erfenis aan de staat in consignatie geven als de erfg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consignatie

CONSIGNATIE

1) Bewaargeving 2) Bewaarstelling 3) Bruikleen 4) In bewaring geven 5) Inbewaringgeving 6) Ten verkoop zending
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSIGNATIE/1

Consignatie

Consignatie betekent gerechtelijke bewaargeving van gelden, in de consignatiekas. Deze kas bevat gelden, bijvoorbeeld uit erfenissen, faillissementen of schuldsanering, die in bewaring zijn gegeven aan het ministerie van Financiën. In principe kan elke Nederlander geld in consignatie geven aan de Nederlandse Staat onder bepaalde voorwaarden. In d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consignatie

Consignatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), (in den koophandel.) toezending (van goederen) tot verkoop voor rekening des afzenders.
*...SIGNE, v. (-n), loswoord, parool, lastgeving; aanteekenboek der vrachtgoederen en geleibrieven.
*...SIGNEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik consigneerde, heb geconsigneerd), goedere...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

consignatie

het ten verkoop geven
Jaar van herkomst: 1892 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Consignatie

Let op: Spelling van 1858 opteekening, beteekening, verzegeling, terhandstelling, overlevering, Consigneren, teekenen, opteekenen; regelen, verzegelen; ook aan iemand opdragen, overleveren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Consignatie

Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Consignatie

in consignatie geven: het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

consignatie

Consignatie betekent dat de artikelen worden verkocht voor risico van de leverancier. Niet-verkochte artikelen mogen naar de leverancier worden teruggestuurd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Consignatie

Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

consignatie

inbewaringgeving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/consignatie

Consignatie

(1) Het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de afzender.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Consignatie

(2) Levering van goederen, meestal duurzame consumptiegoederen, door de producent of grossier aan de detaillist, waarbij betaling pas hoeft te geschieden nadat de detaillist het betreffende product heeft verkocht.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Consignatie

Men spreekt over consignatie wanneer een leverancier/distributeur een overeenkomst aangaat met een kleinhandelaar waarin hij goederen levert die pas moeten worden betaald wanneer de handelaar deze ook daadwerkelijk verkoopt. De geleverde goederen blijven tot bij de verkoop aan de consument eigendom van de leverancier/distributeur. Dit alles wordt m...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/consignatie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.