Zoek op

net

I het net zelfst.naamw.Uitspraak:   [nɛt] Verbuigingen:   net|ten (meerv.) 1) voorwerp van touw of draad om dieren mee te vangen Voorbeeld:   `visnet`achter het net vissen  (te laat zijn om ergens voordeel van te hebben) 2) internet
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/net

NET

1) Aanstonds 2) Accuraat 3) Amper 4) Beleefd 5) Benodigdheden voor een balspel 6) Beschaafd 7) Betamelijk 8) Bevallig 9) Braaf 10) Correct 11) Daareven 12) Daarnet 13) Daarstraks 14) Dadellijk 15) Decent 16) Deel van een ballon 17) Deel van een doel 18) Deel van een tennisbaan 19) Deel van een voetbalveld 20) Deel van het doel 21) Deel van het lich...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NET/1

Net

[sterrenbeeld] - Net (Reticulum, afkorting Ret) is een klein sterrenbeeld aan de zuidelijke hemelkoepel, liggende tussen rechte klimming 3u14m en 4u35m en tussen declinatie -53º en -67º. Het is vanaf de breedte van de Benelux niet te zien. == Sterren == Het sterrenbeeld heeft geen heldere sterren, de helderste, alpha Reti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Net_(sterrenbeeld)

net

•een geheel van fijne draden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/net

net

Term uit de editietechniek voor een versie van een tekst die gebaseerd is op een klad. Een netversie kan vervolgens als kopij dienen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Net

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-ter, -st), rein, zuiver, blinkend; sierlijk, keurig; beschaafd; aardig, lieftalig, innemend; vloeiend (van stijl); juist, naauwkeurig, precies; even (als, zoo); hij is - (fraai) gekleed; - (juist) van pas; - gepast, er ontbreekt niets aan en er is niets te veel [bijv...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

net

keurig - Jaar van herkomst: 1456 (HWS )
visnet - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

net

(visnet, net) van dun touw geknoopt netwerk, dat gebruikt wordt om vis te vangen, op een bepaalde plaats bijeen te houden of in een bepaalde richting geleiden. Ook alleen want, netwant, netwerk of nettenwerk genoemd. Eigenlijk is het visnet vaak slechts een bepaald deel van het instrument waarmee men vis vangt en moeten meerdere stukken net ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

net

Zie 'elektriciteitsnet'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

NET

Acroniem van Next European Torus, voor-ontwerpstudie voor een opvolging van JET. Het NET-ontwerp is gericht op de demonstratie van zowel de fysische als de technologische haalbaarheid van een kernfusiereactor, gebaseerd op het tokamak-principe. Vanwege de verwachte hoge kosten van een experiment als NET is naar internationale samenwerking gezocht, ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Net

Een netwerk van bovengrondse en ondergrondse verbindingen, schakel- en verdeelstations en verdere hulpmiddelen waarover elektriciteit of gas wordt getransporteerd. Het elektriciteitsnet is onder te verdelen in een hoofdtransportnet, beheerd door TenneT, met spanningen van 380 kV en 220 kV, een transportnet met spanningen van 150 kV, 110 kV en 50 kV...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Net

Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

net

keurig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/net2

net

nog maar korte tijd (geleden) vb: hij is net gearriveerd
het is maar net aan [het gaat nauwelijks]
net goed! [commentaar als iemand door eigen schuld iets vervelends overkomt]
net zo goed [met hetzelfde resultaat]
net zo lief [even graag]
net zo min als jij [ook niet]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=net

net

schoon en verzorgd vb: Joop is een nette jongen Tegenstelling: slordig
geschikt voor een officiële gelegenheid vb: Aart droeg een net pak
fatsoenlijk, moreel verantwoord vb: het is niet net om zo te schreeuwen
alles in het nette [zonder dat iemand zich ergens aan stoort]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=net

net

van garen geknoopt voorwerp met gaten vb: hij gebruikt een net om te vissen
iemand in zijn netten verstrikken [hem (ergens voor) vangen]
door de mazen van het net kruipen [ternauwernood ontsnappen]
achter het net vissen [te laat komen om ergens van te profiteren]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=net

Net

Meestal wordt dit sterrenbeeld ook aan Nicolas-Louis de Lacaille toegeschreven, maar het was waarschijnlijk daar voor al ingevoerd door de Duitser Habrecht. Een riticulum (het Latijnse woord voor net) was oorspronkelijk een lijnenpatroon in het oculair van een telescoop, dat gebruikt werd om sterposities te meten. Het sterrenbeeld bevat geen helder...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/ret.html

net

Verkorting van het Internet: het net. het Net? is ook een internetprovider. Meer informatie over Het Net? vind je op de website: hetnet.nl
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/n.php?id=2376

Net

Archiefstuk gelijkluidend aan de minuut in een vorm bestemd om te dienen voor kennisgeving en raadpleging.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Net

één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer.
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.