Zoek op

consumentenbescherming

Eng: consumer protection [consumentenrecht] geheel van rechtsregels dat bescherming van consumenten (kopers die als natuurlijke personen niet handelen …
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=consumentenbescherming

consumentenbescherming

consumentengedrag - geheel aan rechtsregels dat bescherming van consumenten (kopers die als natuurlijke personen niet handelen in de uitoefening van e…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcocon.html#1659

Consumentenbescherming

Het geheel van regelgeving dat als oogmerk heeft de belangen van consumenten veilig te stellen. De achterliggende gedachte is dat de consument in het economisch verkeer een zwakkere positie inneemt dan zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.