Zoek op

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is. Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld: De definitie van een vakantie die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_toerisme

duurzaam toerisme

Een manier van gebruik van een toeristengebied die er voor zorgt dat ook toekomstige generaties toeristen kunnen genieten. Betreft: bescherming van milieu, natuur en landschap en de oorspronkelijke cultuur van een toeristengebied. Tevens moet de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteren.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

duurzaam toerisme

Een manier van gebruik van een toeristengebied die er voor zorgt dat ook toekomstige generaties toeristen kunnen genieten. Betreft: bescherming van milieu, natuur en landschap en de oorspronkelijke cultuur van een toeristengebied. Tevens moet de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme wil zeggen dat een toeristengebied zo wordt gebruikt dat ook toekomstige generaties toeristen kunnen genieten van attracties. Hierbij wordt dan het milieu, natuur en landschap en de oorspronkelijke cultuur beschermd. Ook moet de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

duurzaam toerisme

Een manier van gebruik van een toeristengebied die er voor zorgt dat ook toekomstige generaties toeristen kunnen genieten. Betreft: bescherming van milieu, natuur en landschap en de oorspronkelijke cultuur van een toeristengebied. Tevens moet de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

duurzaam toerisme

Een manier van gebruik van een toeristengebied die er voor zorgt dat ook toekomstige generaties toeristen kunnen genieten. Betreft: bescherming van milieu, natuur en landschap en de oorspronkelijke cultuur van een toeristengebied. Tevens moet de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

duurzaam toerisme

voor sommigen beperkt zich dat tot een toerisme dat respect opbrengt voor natuur en milieu, het zogenaamde ecotoerisme. Een ruimere visie bestaat erin dat er naast deze overwegingen ook gekeken wordt of het toerisme de plaatselijke bevolking en haar economie ten goede komt, terwijl de toerist of recreant toch zijn behoefte aan rust, sociaal contact...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Duurzaam toerisme

Is toerisme dat rekening houdt met zowel de economie van een land als met de cultuur en het milieu. Duurzaam toerisme houdt in dat het toerisme van nu geen gevaar mag vormen voor toerisme in de toekomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

duurzaam toerisme

[Aardrijkskunde] toerisme waarbij je zorgt dat de natuur niet onherstelbaar beschadigd wordt en waarbij je rekening houdt met de wensen van de plaatselijke bevolking
Gevonden op https://quizlet.com/83442145/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.