Zoek op

KAPERS

1) Rovers
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPERS/1

Kapers

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Kapers``] Vaartuigen, die in oorlogstijd door bijzondere personen of door gezelschappen worden uitgerust om op eigen hand ter zee den kleinen oorlog tegen de vijandelijke vloten en schepen te voeren. Daartoe hebben zij eene magtiging hunner regering noodig, die zij door den zoogenaamden kaperbrief verkr...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.