Zoek op

Employee benefits

Dit zijn de niet verplichte werknemersverzekeringen en andere voorzieningen voor werknemers die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Employee benefits

Alle voordelen, die een werknemer, naast zijn loon of salaris ontleent aan zijn dienstbetrekking bij een werkgever. Onder meer vallen hieronder: (collectieve) pensioen-, levens-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekeringen, voor zover deze niet wettelijk zijn voorgeschreven, studiekostenvergoedingen, vakantieregelingen, spaarl...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.