Zoek op

paradox

rechtswetenschap: vaak gezocht maar geen juridische betekenis. Stelling of standpunt die schijnbaar ongerijmd is, maar bij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=paradox

paradox

de paradox zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [paraˈdɔks] Verbuigingen:   paradox|en (meerv.) uitspraak die zichzelf tegenspreekt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'paradox' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/paradox

PARADOX

1) Gezegde 2) Gezegde dat een schijnbare tegenstrijdigheid bevat 3) Gezocht 4) Ongerijmde uitspraak 5) Schijnbaar tegenstrijdig 6) Schijnbare tegenspraak 7) Schijnbare tegenstelling 8) Schijnbare tegenstrijdigheid 9) Schijnstrijdig 10) Schoon schijnende stelling 11) Stijlfiguur 12) Tegenstelling 13) Tegenstrijdigheid 14) Vreemd 15) Wonderspreuk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PARADOX/1

Paradox

tegenstrijdig.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

paradox

schijnbare tegenstrijdigheid (Pleysier 2007 en Ackaert & Van Craen 2005)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Paradox

Een stijlfiguur waarbij gebruik wordt gemaakt van een (schijnbare) tegenstrijdigheid Het doel van de paradox is de lezer te verrassen en aan het denken te zetten. Bijvoorbeeld een uitspraak van Victor E van Vriesland: `Er zijn twee soorten van menschen, de eene soort bestaat niet.` Meester in het gebruik van de paradox was Oscar Wilde Als blijk daa...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Paradox

[Cross] - Paradox is een ep annex single van Cross. Cross is hier uitgedund tot slechts één man, Hansi Cross. Het is een eenmansproduct. Hansi Cross had een idee en nam het op en kwam met een achttien minuten durend epos, dat niet paste bij de Uncovered heart trilogie, noch bij het volgende album Gaze. De opnamen vonden p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(Cross)

Paradox

[Tilburg] - Paradox is een muziekpodium in de Tilburgse Telegraafstraat (stadsdeel Binnenstad) voor blues, jazz, wereld-, experimentele en geïmproviseerde muziek, van zowel amateurs als professionele muzikanten en muziekgroepen. Paradox werd in 1985 opgericht door een aantal Tilburgse jazzmuzikanten, waaronder Niko Langenh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(Tilburg)

Paradox

[database] - Paradox is een front-end voor de relationele database van, in eerste instantie: Ansa, later: Borland, en maakt gebruik van de Borland Database Engine (BDE). In versie 10 maakt het deel uit van Corel Office 2002. Het Paradox-databaseformaat werd tot ca. 2000 door de compilers van Borland (Delphi en C++Builder) a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(database)

Paradox

[logica] - Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of een verkeerde redenering. Het is ook mogelijk dat de paradox een uitspraak is die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(logica)

Paradox

[stijlfiguur] - Een paradox is een uitspraak die een schijnbare tegenspraak bevat en bij nader inzien waar blijkt te zijn. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(stijlfiguur)

Paradox

[televisieserie] - == Plot == Op een dag krijgt de jonge Dr. Christian King, een autoriteit in de astrofysica acht beelden doorgestuurd in zijn laboratorium. Deze beelden blijken doorgestuurd te zijn langs zijn satelliet, maar hij heeft geen idee waar ze vandaan komen. Bovendien blijken de beelden gemaakt te zijn achttien u...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(televisieserie)

Paradox

Let op: Spelling (deels) uit 1864: bn (-er, meest -),
~AAL, (...aler, -st), wonderspreukig, gezocht, gedwongen.
~E, v. (-en), wonderspreuk, strijdigheid, gedwongene wijsgeerige stelling.
~IE, v. [geen meervoud] voorstelling van parodoxen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

paradox

schijnbare tegenstrijdigheid
Jaar van herkomst: 1634 (WNT paradox I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Paradox

Let op: Spelling van 1858 Gr., wonderspreukig, met de gewone leer en meening strijdig; een algemeen aangenomen gevoelen, hetzij werkelijk of slechts in schijn, tegensprekend, waarbij het echter onbeslist blijft, of het algemeen gevoelen waar of valsch zij; zonderling. Paradoxomanie overdrevene en te ver...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

paradox

schijnbare tegenspraak. Stijlfiguur die in eerste instantie op een tegenstelling of tegenspraak lijkt, maar die tenslotte toch een vorm van waarheid lijkt te bevatten.
Iedereen is uniek, behalve ik.
(Herman Brusselmans)
Ik leg me toe op 't schrijven van levend hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan.
(Multatuli)
Er zijn twee soorten van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Paradox

schijnbare tegenstrijdigheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

paradox

schijnbare tegenstrijdigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/paradox

Paradox

schijnbare tegenstelling
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

paradox

uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is vb: 'niets hebben en toch alles bezitten' is een paradox
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=paradox

Paradox

Een schijnbare tegenstelling. Een paradox verrast de lezer en zet hem-haar aan het denken. Voorbeelden: * Multatuli: O God! er is geen God! * Van Vriesland: Er zijn twee soorten mensen, de ene soort bestaat niet.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/183_Paradox.html

Paradox

schijnbare tegenspraak
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Paradox

[Nederlands] Schijnbare tegenstelling, uitspraak die zichzelf tegenspreekt
Gevonden op https://quizlet.com/101432536/nederlands-flash-cards/

paradox

schijnbare tegenspraak. Stijlfiguur die in eerste instantie op een tegenstelling of tegenspraak lijkt, maar die tenslotte toch een vorm van waarheid lijkt te bevatten.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.