Zoek op

fundamentele analyse

financiële zaken: Bij de fundamentele analyse van een onderneming wordt gekeken naar economische, financiële en politieke ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=fundamentele analyse

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is de techniek in de beleggingswereld waarbij beleggingsanalisten de (relatieve) aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden trachten te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak. Fundamentele analyse is (theo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundamentele_analyse

Fundamentele Analyse

Een methode waarbij men tracht door analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers een voorspelling te doen over de mogelijke koersontwikkeling in de toekomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse houdt in dat men de investeringen analyseert op basis van hun politieke, economische en financiële parameters.
Fundamentele analyse bestudeert de context (politiek, economisch, ...) en de markten van het bedrijf. Uit deze macro-economische gegevens leidt ze de rechtstreekse gevolgen voor de exploitatie en de toekomst van d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Fundamentele analyse

Beoordelingsmethode die laat zien of een aandeel voor belegging in aanmerking komt. Gekeken wordt onder andere naar de financiële situatie, de balansverhouding, de ontwikkelingen in de belangrijkste markten, de conjunctuur en de kwaliteit van het management. Hier tegenover staat de technische analyse waarbij op basis van koersontwikkelingen uit he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een beoordelingsmethode die laat zien of een aandeel voor belegging in aanmerking komt. Gekeken wordt onder andere naar de financiële situatie, de balansverhouding, de ontwikkelingen in de belangrijkste markten, de conjunctuur en de kwaliteit van het management. Hier tegenover staat de technische analyse waarbij op basis va...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Fundamentele_analyse

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een analysemethode waarbij de analist (belegger) door het analyseren van bedrijfsgegevens probeert de toekomstige koersontwikkeling van een aandeel te voorspellen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_f.asp

Fundamentele analyse

Een beleggingsmethode waarbij een belegger de toekomstige koersontwikkeling van een aandeel probeert te voorspellen. Zo'n voorspelling is gebaseerd op een analyse van bedrijfsgegevens.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/f.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.