Zoek op

historie

de historie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [hɪsˈtori] Verbuigingen:   histo|riën, historie|s (meerv.) geschiedenis Voorbeeld:   `de historie van een volk, land of stad` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'historie' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/historie

HISTORIE

1) Aangelegenheid 2) Affaire 3) Gebeurtenis 4) Geschiedenis 5) Levensverhaal 6) Opeenvolging van perioden 7) Oud waar verhaal 8) Relaas 9) Vak op school 10) Verhaal 11) Verleden 12) Voorval 13) Vroegere gebeurtenissen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HISTORIE/1

historie

Contemporaine benaming voor de Middelnederlandse historische werken in paarsgewijs rijmende verzen die in de 13e en 14e eeuw ontstonden (jeeste, rijmkroniek), zoals de Rijmkroniek van Holland v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Historie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), geschiedenis; voorval, gebeurtenis; nederlandsche historiën; [figuurlijk] welk eene malle -! (ook) logenachtig verhaal; hij heeft mij eene - verteld van; die gansche - is vals.
*...RIËEL, [bijvoegelijk naamwoord] geschiedkundig; waar, gebeurd.
~SCHILDER, m. (-s), die alleen onderwerpen...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Historie

Let op: Spelling van 1858 histoire, Fr., historia, Lat.; geschiedenis, gebeurtenis. Histoire scandaleuse, schandkronijk. Historicus, Lat., geschiedkundige; historieschrijver. Historiek, historisch, dat tot de geschiedenis behoort, geschiedkundig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

historie

geschiedenis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/historie

historie

verhaal over iets dat gebeurd is vb: heeft hij deze historie verzonnen?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=historie

Historie

[Nederlands] Geschiedenis
Gevonden op https://quizlet.com/102450340/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.