Zoek op

informatietechnologie

informatietechnologie zelfst.naamw. [informatica] het ontwerpen en beheren van informatiesystemen Bron: Wikiwoordenboek - informatietechnologie. SpellingCorrect gespeld: 'informatietechnologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/informatietechnologie

informatietechnologie

(IT) Gebruik van technologie voor de opslag, communicatie of het verwerken van informatie. Kenmerkend voor technologie zijn computers, telecommunicatie, applicaties en andere software. De informatie kan bedrijfsgegevens, geluid, afbeeldingen, video, et cetera bevatten. IT wordt vaak gebruikt om de bedrijfsprocessen te ondersteunen met IT-d...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Informatietechnologie

Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het sc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie

informatietechnologie

toegepaste kennis m.b.t. het ontwerpen en beheren van informatiesystemen
Jaar van herkomst: 1991 (WP )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

informatietechnologie

De technologie die zich bezighoudt met het gebruik van micro-elektronica, computers en telecommunicatie om gesproken, beeldende, tekstuele en numerieke informatie te krijgen, bewerken, op te slaan en te verspreiden.
Categorie: Abstracte Begrippen > technologie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

informatietechnologie

Het vastleggen of verwerken van gegevens en informatie via (computer)technologie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

informatietechnologie

toegepaste kennis m.b.t. het ontwerpen en beheren van informatiesystemen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/informatietechnologie

Informatietechnologie

(IT) (1) Informatietechnologie (in engere zin) is het activiteitengebied dat zich bezighoudt met het ontwerpen en construeren van de in computersystemen te gebruiken apparatuur en basissoftware. In deze betekenis wordt een tamelijk technische vorm van informatietechnologie bedoeld.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Informatietechnologie

(IT) (2) Informatietechnologie (in ruimere zin) is het geheel van toegepaste kennis om computersystemen en IT-toepassingen te ontwerpen, in te richten en het gebruik ervan te ondersteunen. Informatietechnologie omvat niet alleen de techniek, maar ook zaken als de architectuur van toepassingen en kennis van methoden en technieken met betrekki...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.