Zoek op

inspectie

de inspectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪn'spɛksi] Verbuigingen:   inspectie|s (meerv.) 1) keer dat je (iets) controleert Voorbeeld:   `bij droogte extra inspecties van de dijken uitvoeren` 2) (overheids)instelling die controles uitv...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inspectie

INSPECTIE

1) Ambtelijk onderzoek 2) Ambtsgebied van een inspecteur 3) Beschouwing 4) Controle 5) Dagvaardiging 6) Dagvaarding 7) Dijkbezoek 8) Dijkschouw 9) Inspecteurschap 10) Keuring 11) Monstering 12) Nauwgezet onderzoek 13) Navorsing 14) Onderzoek 15) Parade 16) Schouw 17) Schouwing 18) Survey 19) Toezicht 20) Troepenschouw 21) Visitatie 22) Wapenschouw ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSPECTIE/1

Inspectie

[overheidsorgaan] - Een inspectie is een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd, of dat de door de overheid gestelde normen worden gehaald. In Nederland zijn de volgende Inspecties verbonden aan ministeries: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inspectie_(overheidsorgaan)

inspectie

•een grondige en nauwkeurige controle.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inspectie

Inspectie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inspectie``] 1o. Het onderzoek van den toestand, zoo van het personeel als van het materieel eener troepenafdeeling, hetzij geheel algemeen (revue) of met opzigt tot bijzondere punten. Men kan de inspectiën onderscheiden in de zoodanige, welke ten doel hebben den graad van oefening de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

inspectie

onderzoek
Jaar van herkomst: 1544 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

inspectie

het onderzoeken van een patiënt door te kijken
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Inspectie

De inspectie is een hulpmiddel om toezicht uit te oefenen op de naleving van gestelde voorschriften, bepalingen en-of voorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Inspectie

Toezicht op zorg, beheer en naleving van regels en rapportering van resultaten aan zorgdrager.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10325

Inspectie

Het onderzoeken van een patiënt door deze te bekijken..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

inspectie

Def.: het inspecteren, het doen van een onderzoek
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

inspectie

Def.: het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

inspectie

onderzoek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inspectie

inspectie

het kijken of iets in orde is vb: mijn auto moet voor een inspectie naar de garage Synoniem: controle
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inspectie

Inspectie

Wettelijke bevoegdheid van een functionaris op gezag van een met toezicht belast overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van de wijze waarop een archiefbeheerder het archiefbeheer uitvoert.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

inspectie

[Nederlands] onderzoek of iets in orde is
Gevonden op https://quizlet.com/126860607/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.