Zoek op

schouw

strafprocesrecht: bezichtiging door de rechter van de plaats van het delict. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schouw

schouw

de schouw zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sxɑu] Verbuigingen:   schouw|en (meerv.) 1) (gemetselde stenen) buis waardoor rook naar buiten gaat Voorbeeld:   `Ik denk dat de schouw van de buren in brand staat.`Synoniem:   schoorsteen 2...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schouw

SCHOUW

1) Baljuw 2) Binnenschip 3) Boot 4) Deel van een gebouw 5) Haard 6) Inspectie 7) Jaarlijkse keuring 8) Kaaf 9) Openhaard 10) Parade 11) Plaats in friesland 12) Platboomd vaartuig 13) Platte schuit 14) Riviervaartuig 15) Schip 16) Schoorsteen 17) Schoorsteenmantel 18) Schuw 19) Stookplaats 20) Vaartuig 21) Vissersboot 22) Zeilboot 23) Zeilschip 24) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHOUW/1

Schouw

een vlak, open vaartuig [zie ook: waterschouw].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Schouw

Platbodemd vissersschip met een platte zeshoekige voor- en achterspiegel, daarom ook wel platkop genoemd, maar ook als boerenschouw, een vrachtscheepje voor het vervoer van goederen en vee. Volgens Van Lennep oorspronkelijk een open bak die over het water geschouwd (getrokken ) werd en Egbert Buys s...
Gevonden op http://vaartips.nl/visserij.htm#schouw

Schouw

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), overhaalpont, praam; rookvanger, schoorsteen boven op een dak; bezigtiging, opneming, beschouwing; onderzoek; de - rijden, varen, langs de dijken trekken om hunnen toestand te onderzoeken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schouw

bezichtiging - Jaar van herkomst: 1284 (MNW )
boot - Jaar van herkomst: 1317 (MNW )
schoorsteen - Jaar van herkomst: 1546 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Schouw

1> scheepstype met een knikspantromp. Men onderscheidt twee hoofd groepen. Het woord schouw heeft als oorspronkelijke betekenissen vaarboom en voortbomen en verwijst dus naar de wijze waarop het vaartuig voortbewogen werd. De bouwwijze van de schouw wordt vaak met die van de aak/heveaak vergeleken. Bij een rechthoekige of trapeziumvormige doorsnede...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=schi

Schouw

Een stookplaats die tegen de wand geplaatst is en een open vuur heeft, is een schouw. Het vuur wordt op het vloerniveau gestookt en de rook wordt opgevangen door een grote boezem, die boven het vuur hangt. Die kap rust op 'schoorstenen', waarvan het woord 'schoorsteen' als pars pro toto voor bijna h...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Schouw

Schouw

Geregeld terugkerende controle op de naleving van de aan de onderhoudsplichtigen opgelegde taak tot het in stand houden van de waterstaatswerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Schouw

Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de onderhoudsverplichtingen uit de keur en legger wordt voldaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Schouw

1. Gerechtelijke plaatsopneming. 2. Lijkschouwing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

schouw

Def.: periodieke inspectie van waterkeringen, wateren en werken, om te controleren of het onderhoud op de voorgeschreven wijze en binnen de voorgeschreven termijn is uitgevoerd. Toelichting: Bij een waterkering: Geheel van controles waarmee de toestand en de waterkerende kwaliteit van de waterkering in ogenschouw wordt genomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Schouw

Controle van waterschappen op de onderhoudsplicht van eigenaren die gronden hebben gelegen aan een sloot naar zowel de toestand van het onderhoud van de sloot als van de slootkanten en de kunstwerken in die sloot
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Schouw

Wat in het civiel recht een descente of plaatsopneming wordt genoemd, heet in het strafprocesrecht een schouw: een bezichtiging op de plaats van het delict.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

schouw

bezichtiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schouw4

schouw

[Belgisch Nederlands] schoorsteen (op een dak)
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

schouw

stookplaats met schoorsteen vb: we brandden een haardvuur in de schouw
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schouw

Schouw

Wat in het civiel recht een descente of plaatsopneming wordt genoemd, hee...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

schouw

Gebruikt voor: gerechtelijke schouw Minder specifiek: opsporingsbevoegdheden Zie ook: betreden van besloten plaatsen doorzoeking gerechtelijk vooronderzoek
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4851
Geen exacte overeenkomst gevonden.