Zoek op

institutionele beleggers

financiële zaken: Fondsen en maatschappijen die uit de aard van hun bedrijf altijd grote geldsommen willen beleggen (bijv. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=institutionele beleggers

institutionele beleggers

Instellingen zoals levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Zij spelen een belangrijke rol als beleggers op de markt voor langlopende leningen, zoals overheidsobligaties en hypothecaire leningen (zie hypotheek ).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/institutionele-beleggers

Institutionele beleggers

Fondsen en maatschappijen die vanwege de aard van hun bedrijf altijd grote geld sommen willen beleggen, bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Gevonden op https://www.finler.nl/institutionele-beleggers/

Institutionele beleggers

Grote professionele beleggers zoals beleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Institutionele beleggers

Instellingen die (meestal) grote kapitalen moeten beleggen uit hoofde van hun functie, bv. pensioenfondsen, sociale fondsen en levensverzekeraars.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Institutionele beleggers

Instellingen die (doorgaans) aanzienlijke bedragen beleggen gezien hun functie, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Institutionele beleggers

Instellingen die (meestal) grote kapitalen moeten beleggen uit hoofde van hun functie, bv. pensioenfondsen, sociale fondsen en levensverzekeraars.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Institutionele beleggers

Instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die het onder hun beheer vallende kapitaal zelf beleggen of dit uitbesteden aan derden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Institutionele beleggers

Instellingen voor wie geld aantrekken en uitzetten een afgeleide functie is, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Zij wensen in eerste instantie een inkomens- of vermogenszekerheid te bieden. Dat doen ze door financiële risico's te dekken, (schadegeval, overlijden, verlies van van arbeidsinkomsten, ...). Hiervoor trekken ze premies aan van grot...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Institutionele beleggers

Institutionele beleggers zijn instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die het onder hun beheer vallende kapitaal zelf beleggen of dit uitbesteden aan derden.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Institutionele_beleggers

Institutionele beleggers

Instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die het onder hun beheer vallende kapitaal beleggen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/institutionele-beleggers

institutionele beleggers

zijn ondernemingen (de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) die zich toeleggen op het beleggen van gelden in effecten en vastgoed etc. voor grote groepen beleggers.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

institutionele beleggers

zijn ondernemingen (de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) die zich toeleggen op het beleggen van gelden in effecten en vastgoed etc. voor grote groepen beleggers. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.