Zoek op

demografie

Wetenschap die de ontwikkelingen in de omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van een bevolking bestudeert. Men kijkt daarbij vooral naar verschijnselen die kunnen leiden tot veranderingen in de bevolkingsontwikkeling. In ruimere zin richt de demografie zich ook op de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van deze ontwikkelingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/demografie

demografie

de demografie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [demoxra'fi] wetenschappelijke bestudering van kwantitatieve eigenschappen van de bevolking, de veranderingen daarin en de gevolgen daarvan Voorbeeld:   `In de demografie worden heel veel gegevens gebruikt over aantallen g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/demografie

DEMOGRAFIE

1) Beschrijving van volken 2) Bevolkingsleer 3) Statistische beschrijving van de bevolking 4) Studie van de bevolkingscijfers 5) Volkerenbeschrijving 6) Wetenschap van de bevolking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEMOGRAFIE/1

Demografie

Demografie (Grieks: dèmos; "volk" en graphoo; "beschrijven"; "bevolkingsbeschrijving") of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert, uitgevoerd door een demograaf, die studie verricht naar de samenstelling van de bevolking naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en-of b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Demografie

demografie

wetenschap die de cijfermatige aspecten van de bevolking bestudeert
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

demografie

Wetenschap die de ontwikkelingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van de be- volking bestudeert. Bij deze studie worden ook de oorzaken en de gevolgen van de ontwikkelingen betrokken. Zie ook: bevolkingsgeografie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

demografie

statistische beschrijving der bevolking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/demografie

demografie

beschrijving van de sociale situatie en de politiek van volken vb: hij bestudeert de demografie van Schotland
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=demografie

Demografie

De wetenschap die de aard, omvang en samenstelling van onze bevolking bestudeert. Belangrijke demografische factoren zijn: 1) de bevolkingsomvang;
2) de leeftijdsopbouw van de bevolking;
3) de levensloop van mensen;
4) de tijdsbesteding en de vrije tijd;
5) de welstandsklassen;
6) het opleidingsniveau.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

demografie

, statistische volksbeschrijving, gegevens betreffende geboorte, sterfte, huwelijk, enz. Leer van de opbouw en samenstelling van bevolkingen.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyd.htm

Demografie

[Aardrijkskunde] De wetenschap die de bevolkingsaantallen (totaal aantal, dichtheid en spreiding) bestudeert
Gevonden op https://quizlet.com/96580484/aardrijkskunde-finish-hoofdstuk-1-flash-cards/

demografie

wetenschap die de omvang, structuur en spreiding van een bevolking bestudeert, en hoe die bevolking in de tijd verandert door zaken als geboorte, sterfte en migratie Gebruikt voor: bevolkingsdichtheid bevolkingsleer bevolkingsontwikkeling bevolkingsprognose bevolkingsspreiding bevolkingsstructuur demografisch onderzoek Meer specifiek: bevolkingsaan...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4393
Geen exacte overeenkomst gevonden.