Zoek op

investeren

groei en conjunctuur: Dit is het aanschaffen van vaste en vlottende kapitaalgoederen. Bij het doen van uitgaven voor vaste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=investeren

investeren

fiscaal recht: het aangaan van verplichtingen ter zake van aanschaffing of verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/investeren

investeren

[Nederlands] ergens geld, tijd of energie aan besteden
Gevonden op https://quizlet.com/105265120/nederlands-flash-cards/

investeren

is het aanschaffen van (kapitaal)goederen door de producent. Deze investeringen kunnen plaatsvinden ter vervanging van economisch versleten kapitaal en voor uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Zie ook
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

investeren

is het aankopen van goederen door de producent. Per definitie zijn deze goederen kapitaalgoederen, hetzij vast of vlottend. (zie ook begrippen L...
Gevonden op
http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

investeren

Onder investeren verstaan we in de conomie het aanschaffen van kapitaalgoederen door ondernemingen (particuliere investeringen) en overheid (overheidsinvesteringen). ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/investeren.htm

Investeren

Geld aanwenden met een productieve bestemming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10369

investeren

Kapitaal vastleggen in een project of een onderneming, om die te steunen of om winst te maken.
Categorie: Functionele activiteiten > economische en financiële functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

investeren

Geld besteden aan of energie steken in.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

investeren

het vastleggen van geld in duurzame kapitaalgoederen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Investeren

Bedrijfsmiddelen aanschaffen voor een onderneming (zie ook onder Begrippen B Bedrijfsmiddel).
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10810-belasting-begrippen-ondernemers

Investeren

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Investeren``] Eene vesting berennen of insluiten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

investeren

investeren werkw.Uitspraak:   [ɪnvɛsˈterə(n)] Verbuigingen:   investeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft geïnvesteerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) geld uitgeven (voor iets) met een doel op de langere termijn commercie Voorb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/investeren

investeren

ergens geld, tijd etc. in steken met productieve bedoeling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/investeren

investeren

het ervoor gebruiken vb: zij investeert alle vrije tijd in haar hobby Synoniemen: besteden uitgeven
met geld steunen vb: ik heb veel geld in dit bedrijf geïnvesteerd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=investeren

investeren

beleggen
Jaar van herkomst: 1937 (KOE )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

investeren

is het aanschaffen van (kapitaal)goederen door de producent. Deze investeringen kunnen plaatsvinden ter vervanging van economisch versleten kapitaal en voor uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Zie ook bruto-investeringen. en netto-investeringen. Daarnaast onderscheidt men nog breedte- en diepte-investeringen op basis van productiviteit sti...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

INVESTEREN

1) Aandelen kopen 2) Beleggen 3) Beleggen in een onderneming 4) Besteden aan 5) Geld steken in 6) Inhuldigen 7) Inkleden 8) Kapitaal beleggen 9) Steken in 10) Uitzetten van geld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVESTEREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.