Zoek op

koper

contractenrecht: één van de partijen bij de bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=koper

koper

overeenkomstenrecht: één van de partijen bij een bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de prijs ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/koper

Koper

(Slovenië) Koper ligt in het westen van Slovenië. Het is een van de 3 havensteden van het land. De stad heeft in de loop der jaren diverse namen gehad. De Grieken noemde de stad Aegida, de Romeinen noemde het Capris-Caprea-Capre-Caprista. Toen het in de midd...
Gevonden op https://www.reisgraag.nl/

koper

iemand die koopt of wenst te kopen vb: heb je al een koper voor je oude auto?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=koper

Koper

Niet edel metaal dat een goede geleiding voor de elektrische stroom biedt. Soortelijke weerstand 17.5 E-9 Ohm meter.
Chemisch symbool: Cu, van Cuprum
Koper wordt alom gebruikt in elektrische kabels en snoeren. Het normale koperdraad heeft een zuiverheid van ca. 99.9%.
In de Hifi wereld wordt er alom gezeurd over zuurstofvrij koper (eng...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Koper

Symbool: Cu, Atoomnummer 29 Lees meer op Periodiek systeem: Koper
Gevonden op http://www.lenntech.nl/periodiek/periodiek-systeem.htm

koper

Een zwaar metaal dat bij hoge concentraties in het voedsel tot vergiftigingsverschijnselen kan leiden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

koper

Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Cu en het atoomnummer 29; het is roodachtig van kleur en is zeer smeedbaar en kneedbaar. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het woirdt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, verschillende voorwerpen en materialen te maken.
Categorie: Materialen > koper en...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Koper

Koper Koper is een zwaar metaal. Het komt vooral via rivieren en verontreinigd baggerslib in het zeemilieu terecht. Koper wordt, sinds het verbod op het gebruik van tinhoudende verf, veel gebruikt als aangroeiwerende stof op scheepshuiden. Bij militaire oefenterreinen kan de bodem plaatselijk verontreinigd zijn met koper uit munitieresten. Nederlan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

koper

IUPAC naam: koper
afkorting: Cu
engelse vertaling: copper
duitse vertaling: Kupfer
De naam koper is afgeleid van de naam van het Griekse eiland Cyprus, de voornaamste vindplaats van koper in de oudheid. Koper is met goud het element, dat het langst bekend is. De oudste gemaakte koperkralen komen uit het noorden van Irak. Deze zijn van z...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Koper

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] [zeker, zekere] metaal; [in de scheikunde] ) venus; rood -, geel -.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), als koper, op koper gelijkende.
~ASCH, v. [geen meervoud] verbrand koper.
~BERG, m. (-en), kopermijn.
~BLAD, o. (-en), geslagen koper.
~DRAAD, m. (..aden), getr...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Koper

Er zijn drie typen van kopers van immateriële activa (bron: SRA): Strategische koper: (rechts)persoon die streeft naar maximale zeggenschap teneinde het integratieproces met eigen bedrijfsonderdelen optimaal te maken. Financiële koper: (rechts)persoon die streeft naar zeggenschap zonder uit te zijn op het gebruik van de activa. Industri&...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Koper

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Koper``] Chemisch teeken Cu, aequivalent 395,7, soortelijk gewigt 8,4 tot 8,7, smelt bij 1000o C.; het komt in ertsen in bijna alle landen voor; hieruit wordt door herhaald smelten het zoogenoemd rozet- of gaarkoper, dat zich in den haard tot vlakke schijven vormt of het korrelkoper - in korr...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

Koper

Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Voedingscentrum.
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/koper.aspx

koper

I het koper zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈkopər] 1) geelbruin metaal, of voorwerp dat daarvan gemaakt is Voorbeeld:   `het koper poetsen` 2) koperen blaasinstrumenten in een orkest en de bespelers ervan Voorbeeld:   `Het koper overstemd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/koper

koper

iemand die of man die zich iets aanschaft tegen betaling
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/koper

Koper

Tot voor kort werd koper gerekend tot de essentiële mineralen. Tegenwoordig denken wetenschappers daar anders over. Een teveel aan koper kan giftige reacties in het lichaam veroorzaken en een goede opname van zink verstoren. Daarom wordt dit mineraal slechts in zeer bescheiden hoeveelheden aan supplementen toegevoegd. De meeste voedingsmiddelen be...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/voedingsstoffen/koper

Koper

[Slovenië] - Koper (Sloveens: Koper, Italiaans: Capodistria, Duits: Gafers) is een van de drie havensteden van Slovenië. Het ligt ten oosten van Izola en Piran en ongeveer 11 kilometer ten zuiden van de Italiaanse stad Triëst. Koper ontstond in de oudheid. Door de Grieken werd de stad Aegida genoemd, bij de Romeinen Capr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(Slovenië)

Koper

[element] - Koper is een scheikundig element met symbool Cu en atoomnummer 29. Het is een rood-geel overgangsmetaal dat in ongelegeerde vorm ook als roodkoper bekendstaat. == Ontdekking == Opgravingen in het noorden van wat tegenwoordig bekend is als Irak, hebben aangetoond dat koper al werd gebruikt rond 8700 v.Chr. Andere...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)

Koper

[Kresek] - Koper is een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam, Indonesië. Het dorp telt 4198 inwoners (volkstelling 2010). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(Kresek)

Koper

[Cikande] - Koper is een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam, Indonesië. Het dorp telt 6025 inwoners (volkstelling 2010). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(Cikande)

koper

scheikundig element, metaal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/koper

koper

metaal
Jaar van herkomst: 1240-1260 (CG I 1, 68 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Koper

Er zijn drie typen van kopers van immaterile activa (bron: SRA): 1) Strategische koper: (rechts)persoon die streeft naar maximale zeggenschap teneinde het integratieproces met eigen bedrijfsonderdelen optimaal te maken;
2) Financile koper: (rechts)persoon die streeft naar zeggenschap zonder uit te zijn op het gebruik van de activa;
3) Industr...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

koper

een koopschuit of de schipper daarvan. Ook viskoper genoemd
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kop
Geen exacte overeenkomst gevonden.