Zoek op

lager onderwijs

(lo) In Vlaanderen staat de term lager onderwijs voor de eerste zes leerjaren van het reguliere leerplichtonderwijs (zie: leerplicht). Kinderen starten in het eerste leerjaar als ze zes jaar oud zijn en verlaten het na het zesde leerjaar. Ze zijn dan twaalf of maximum dertien jaar oud.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Lager onderwijs

In het begin van de 19de eeuw past het onderwijs bij het karakter van Drenthe: platteland, zonder grote stedelijke concentraties. De scholing van de Drenten bleef beperkt tot het lager onderwijs. Voortgezet onderwijs was nauwelijks voorhanden en universitair onderwijs moest men buiten het gewest zoeken.
Het lager onderwijs werd overal gegeven e...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Lager%20onderwijs
Geen exacte overeenkomst gevonden.