Zoek op

levensstijl

levensstijl zelfst.naamw. sociologie manier van leven Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'levensstijl' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met levensstijl: levensstijlen 4 definiti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/levensstijl

Levensstijl

Levensstijl of levenswijze is de manier van leven van een individu of een groep. Voor de groep bestaat deze uit impliciete vanzelfsprekendheden die tot uiting komen in sociale codes, wat tot uiting kan komen in aparte subculturen. Verschillende levensstijlen zijn te onderscheiden bij de sociale klassen en deze worden ook gebruikt om de sociale sta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensstijl

levensstijl

De wijze waarop een individu zijn leven inricht en zich gedraagt op basis van redelijk stabiele waarden en normen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10324

levensstijl

Manier van leven van een individu of groep. Levensstijlen kun je bijvoorbeeld herkennen door te kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen (groepen van) consumenten op het gebied van inkomen, vrije tijd, interesses en meningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Levensstijl

Eng.: Life style. De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style- omschrijving noemen we psychographics. Zie `Life style`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.