Zoek op

maatschappij

handelsnaamrecht: duidt aan dat de onderneming toebehoort aan een naamloze vennootschap, aan een besloten vennootschap met ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/maatschappij

maatschappij

politiek: Nederlandse samenleving in politiek, sociaal en/of economisch opzicht. Bijv. art 1 Wet instelling van de Orde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/maatschappij

maatschappij

de maatschappij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [matsxɑ'pɛi] Verbuigingen:   maatschappij|en (meerv.) 1) alle mensen samen, vooral de manier waarop ze met elkaar omgaan Voorbeelden:   `welvaartsmaatschappij`, `maatschappijkritiek`Synoniem: &nbs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/maatschappij

Maatschappij

[onderneming] - Maatschappij kan de betekenis hebben van onderneming of bedrijf zoals de KLM of de NMBS. Een maatschappij in economische zin kan de vorm hebben van bijvoorbeeld een besloten vennootschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of een naamloze vennootschap zijn. Soms is maatschappij ook de aandu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(onderneming)

Maatschappij

[onderwijs] - Maatschappij is een benaming voor de alfa-kant van het voortgezet onderwijs, in de Nederlandse profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij. Mensen die hiervoor kiezen in de tweede fase, krijgen te maken met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en minder wiskunde. Het alternatief hiervoor zij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(onderwijs)

Maatschappij

[wereld] - Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving, maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip dan samenleving. == Algemeen == Het begrip maatschappij wordt dikwij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(wereld)

maatschappij

•vereniging tot het drijven van handel. •de wereld, omgang en verkeer der mensen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/maatschappij

maatschappij

samenleving - Jaar van herkomst: 1724 (WNT )
vereniging - Jaar van herkomst: 1616 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Maatschappij

een systeem van interrelaties (= wederzijdse verkondingen) dat individuen met elkaar verbindt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

maatschappij

vereniging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/maatschappij

maatschappij

alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan vb: in deze maatschappij wordt nog steeds gediscrimineerd Synoniem: samenleving
handelsonderneming of verzekeringsbedrijf vb: bij welke maatschappij ben jij verzekerd?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=maatschappij

Maatschappij

De `maatschappij` (of derden) kan onderverdeeld worden in `belangengroepen` die belangrijke maatschappelijke thema`s belichten. Als hun maatschappelijke thema`s, al dan niet grote, raakvlakken hebben met politiewerk, dan zijn deze groepen uiteraard belanghebbenden voor de politiezone. Deze groepen zijn niet te verwarren met de dienstenafnemers/klan...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

maatschappij

[Geschiedenis] samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/104120320/geschiedenis-flash-cards/

maatschappij

[Nederlands] samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/109743697/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.