Zoek op

Gemeenschap

staatsrecht: deelstatelijke entiteit die met name de bevoegdheden uitoefent i.v.m. cultuur, onderwijs, taal en andere persoonsgebonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=Gemeenschap

gemeenschap

de gemeenschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xəˈmensxɑp] Verbuigingen:   gemeenschap|pen (meerv.) 1) groep mensen of landen die bij elkaar horen Voorbeelden:   `dorpsgemeenschap`, `de Europese Gemeenschap` 2) elk van de drie taalgebied...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gemeenschap

GEMEENSCHAP

1) Band 2) Burgers 3) Civitas 4) Collectiviteit 5) Communauteit 6) Communiteit 7) Contact 8) Maatschappij 9) Omgang 10) Paring 11) Samenleving 12) Samenwerkingsverband 13) Seks
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEMEENSCHAP/1

Gemeenschap

Wanneer er meerdere personen zijn die eigendom van een goed of een recht gezamenlijk hebben.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Gemeenschap

[België] - Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België. De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur. Iedere gemeenschap kan over deze toegekende materies autonoom beslissen door middel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_(België)

Gemeenschap

[juridisch] - In het Nederlandse recht is sprake van gemeenschap als een of meer goederen aan twee of meer meer personen toebehoren. Gemeenschap is geregeld in artikel 3:166 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De personen die gerechtigd zijn tot een gemeenschap worden deelgenoten genoemd. ==Soorten gemeenschappen== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_(juridisch)

gemeenschap

•het met één of meer anderen deel hebben aan iets. •samenleving. •geheel van personen of zaken die tot elkaar in een bepaald opzicht in een geregelde betrekking staan. •geslachtsgemeenschap.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gemeenschap

Gemeenschap

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-pen), gezamenlijk bezit; vereeniging, verbindtenis; betrekking; verkeer; omgang; overeenkomst; de - Gods, der geloovigen, der kerk, der heiligen; in -, gezamenlijk.
~PELIJK, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), aan meer dan één behorende; waarin door meer dan één persoon wordt voor...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gemeenschap

Personen die samen iets delen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

gemeenschap

Algemene benaming waaronder groep, maatschappij, natie, staat of de mensheid kan worden begrepen. In het internationaal recht, een benaming voor de wereldbevolking als een samenhangend geheel dat gericht is op de vervulling van gezamenlijke doelstellingen als vrede, veiligheid, recht en samenwerking. De term heeft een filosofische grondslag bij Jea...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Gemeenschap

In 1970 werden de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap opgericht. De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van het Nederlandse taalgebied en de Brusselse Vlamingen, dat zijn de bewoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die Nederlands spreken. De Franse Gemeenschap omvat alle inwoners van het Franse taalgebied en de Franstal...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Gemeenschap

Verzekeringen lopen met elkaar in gemeenschap als zij het verzekerde belang gezamenlijk dekken en wel zodanig dat iedere verzekering dat deel van de schade draagt, dat overeenkomt met het deel dat haar verzekerde som uitmaakt van het totaal verzekerde bedrag. Naast deze zogenaamde wettelijke gemeenschap is ook de zogenaamde contractuele of conventi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

gemeenschap

(v) - samenleving in al zijn varianten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10812

gemeenschap

het gemeen hebben van iets; omgang; samenleving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gemeenschap

gemeenschap

groep mensen die samenleeft en samenwerkt vb: de buitenlanders vormen hier een hechte gemeenschap
dat wordt betaald door de gemeenschap [door de overheid]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gemeenschap

gemeenschap

[Nederlands] de samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/86110888/nederlands-flash-cards/

Gemeenschap

Met de gemeenschap wordt bedoeld het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). De deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed en mogen zelfstandig over hun aandeel in het goed beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto kopen of een maatschap. Voor overdracht van een gemeenschappelijk g...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/gemeenschap/
Geen exacte overeenkomst gevonden.