Zoek op

normen en waarden

rechtsfilosofie: bindende verwachtingen binnen een bepaalde relatie tussen personen; regels van goed fatsoen. Bijv. een fruithandelaar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/normen en waarden

normen en waarden

rechtsfilosofie: bindende verwachtingen binnen een bepaalde relatie tussen personen; regels van goed fatsoen. Bijv. een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=normen en waarden

Normen en waarden

Hoewel normen meestal meer van sociale aard zijn, en waarden meestal meer van individuele aard, zijn zij toch niet los van elkaar te zien.
Wanneer we geluk als de hoogste individuele waarde in ons leven zien, dan kan dat ook een zekere norm worden om vanuit te leven. Een individuele norm dus . . . . .
En wanneer we respect als hoogste en mee...
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

normen en waarden

Dat wat volgens de afspraak of de meerderheid van de mensen normaal en-of belangrijk gevonden wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

normen en waarden

Gebruikt voor: anomie moraal moraliteit normbesef normen waarden en normen Meer specifiek: arbeidsethos bedrijfsethiek beroepsethiek burgerschap gedragscodes geweldloosheid integriteit menselijkheid omgangsvormen publieke moraal rechtvaardigheid solidariteit verantwoordelijkheid Minder specifiek: cultuur Zie ook: attitude ethiek gedrag levensstijl ...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7607

normen en waarden

Gebruikt voor: anomie moraal moraliteit normbesef normen waarden en normen Meer specifiek: arbeidsethos bedrijfsethiek beroepsethiek burgerschap gedragscodes geweldloosheid integriteit menselijkheid omgangsvormen publieke moraal rechtvaardigheid solidariteit verantwoordelijkheid Minder specifiek: cultuur Zie ook: attitude ethiek gedrag levensstijl ...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/332

Normen en waarden

De ontwikkeling van Normen en waarden: De psychosociale ontwikkeling in de adolescentie gaat hand in hand met de ontwikkeling van normen en waarden. In de periode die zich uitstrekt van de kindertijd tot de volwassenheid, zullen je morele normen en waarden zich in min of meer afzonderlijke fasen ontwikkelen. In iedere fase heeft een andere ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/normen-en-waarden

Normen en waarden

De begrippen normen en waarden hebben een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis. Vaak worden de termen in de politiek en media als één enkel containerbegrip aangeduid, of anders onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt. Over het algemeen betreft het omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden

Normen en waarden

Wanneer een norm gerechtvaardigd moet worden, dan wordt uiteindelijk een beroep gedaan op een of meer waarden. Als de norm dat men zich aan de maximumsnelheid moet houden verdedigd wordt, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie gebruikt. Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.